Informatsioon mesindusprogrammi meetme 1.6. "Teabelevivõrgustiku toimimiskulud" korraldamise kohta

Mesindusprogrammi 2010-2013 juht Aivar Raudmets saatis mulle täna ametliku vastuse järelepärimisele, kuidas on mesindusprogrammi 3. perioodil 2010 - 2013 korraldatud programmi meede "1.6. Teabelevivõrgustiku toimimiskulud", mille raames seni finantseeriti veebilehe mesindus.ee toimimist ja sellel mesindusprogrammi materjalide avaldamist. Alljärgnevalt vastuse täistekst:

Head mesinikud ja mesindushuvilised!

Kirjutan alljärgnevalt vastuse kõigile neile, kes on tundnud huvi veebilehe küsimustes.

Seni on Mesindusprogrammi materjal asunud mesindus.ee lehel, kuid üsna keeruline on olnud aru saada milline info on mesindusprogrammist, EML-ist ja/või mesindus.ee-st tulenev. Programmi info kättesaadavus on olnud arusaamatu ja keeruline. Samas on mesindus.ee pärusmaaks foorum, mille ülestöötamisel on Tormi teinud tõsist ja tänuväärset tööd. Ma väga loodan, et nii see ka jätkub.

Praegusel programmiperioodil on raha oluliselt vähem ja mesindusprogrammil on kujunenud pigem toetav, kui doteeriv ülesanne kõikide meetmete suhtes. Seega peab programmi veebileht olema võimalikult lihtne ja väikeste kulutustega.

Sellest lähtuvat tekkis vajadus teha mesindusprogrammile oma domeen. Eesmärgiks on mesindusprogrammiga seonduva informatsiooni ja teabelevi nähtavamaks muutmine ja kättesaadavus erinevate mesindusteemaliste veebilehtede kaudu.

Mesindusprogrammi veebileht peab olema võimalikult lihtsa ülesehitusega ja informatsioon kergesti leitav ning Mesindusprogrammi ja EML (seal hulgas ka SMÜ ja EKMÜ – lisanud kirja autor) tegevused selgesti eristatavad. Sellekohane otsus tehti ka 19.10.2010 toimunud Juhtkomisjoni koosolekul.

Mesindusprogramm ei saa rahaliselt toetada mesindus.ee ega mesindus.eu tegevust. Programmil on ülesanne kajastada veebis Mesindusprogrammiga seotud infot.

Mesindus.ee esindaja Tormi näol võiks teha EML-ile taotluse, et küsida portaalile EML-i poolset toetust - kuni EML-il ei ole oma veebi lehte võiks mesindus.ee olla EML-i häälekandja.

Mesindusprogrammi järelevalveorganiks on Juhtkomisjon, kes täidab programmist tulenevaid ülesandeid: jälgib mesindusprogrammi eesmärkide saavutamiseks kasutatavate meetmete efektiivsust ja kvaliteeti; arutab tegevuskavade ja tegevusaruannete põhjal strateegilisi suuniseid ja prioriteete ning korraldab poolaastate kaupa vahehindamisi planeeritavate ja elluviidud tegevuste kohta. Juhtkomisjoni tööd juhib Põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler Andres Oopkaup.

19. oktoobril 2010 toimus Põllumajandusministeeriumis mesindusprogrammi „Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013“ juhtkomisjoni esimene istung, kus arutati ka veebi küsimust. Juhtkomisjoni koosseis kinnitati 20. oktoobril põllumajandusministri käskkirjaga nr 123.

Väljavõte Programmi Juhtkomisjoni koosolekust 19.10.2010:
Meetme 1.6. Teabelevivõrgustiku toimimiskulud.

Otsustati, et mesindusprogrammi veebileht peab olema võimalikult lihtsa ülesehitusega/informatsioon kergesti leitav. Mesindusprogrammi ja EML tegevused selgesti eristatavad.

Lõpetuseks soovin lisada, et ettepanek Mesindusprogrammi 2010-2013 veebilehe tegemise kohta sai tehtud nii Tormi Taborile kui Urmas Verlinile. Eraldi domeeniga olid nõus mõlemad jätkama. Urmas esitas lisaks nõusolekule ka reaalse veebilehe näidise, mida sai edasiarendada ja täiendada. Selle tulemusena sündis ka otsus veebilehe teostaja suhtes. Eesti Mesindusprogramm 2010-2013 veebileht www.mesindusprogramm.eu (toimib ka domeen www.mesindusprogramm.ee ) on programmi käsutuses ja selle teostajaks töövõtulepingu alusel on Urmas Verlin. Lepingu lõppedes läheb domeen koos sellel oleva materjaliga üle mesindusprogrammi vastutava täitja käsutusse.

Eraldiasuvale programmi veebilehele saab liikuda nii mesindus.ee-lt kui mesindus eu-lt, kui neile veebilehtedele seada vastav link. Mesindusprogrammi veebilehel on nii mesindus.ee kui mesindus.eu lingid juba olemas.

Parimate soovidega,
Aivar Raudmets
Eesti mesindusprogrammi projektijuht
+37253414067

Täiendus (Tormi Tabor): lisasin artiklile manusena Põllumajandusministeeriumi dokumendiregistrist pärit juhtkomisjoni 19.10.2010 protokolli, millele Aivar Raudmets oma vastuses viitas. Täisväljavõte protokolli mesindus.ee-d käsitleva punkti arutelust:

LisaSuurus
juhtkom._proto_19.10.10.pdf422.67 KB