Eesti meetarbija ja meeturu uuring 2010

NB! Käesolev refereering sisaldab trükikuradi süül mitmeid ebatäpsusi, palun tutvuge autori originaaltekstiga siin: Ülevaade Eesti meeturust 2000. - 2010. aasta tarbijauuringute põhjal. Martin Rebane.

EML-i juhatuse liige Martin Rebane andis ülevaate Eesti meetarbija ja meeturu 2010. aasta uuringust. Valimi suurus oli vastavuses Eesti elanikkonna struktuurile ning hõlmas 1000 inimest. Uuringu tulemused näitasid, et 13% küsitletuist sööb mett iga päev, 40% vähemalt korra nädalas ning 47% aegajalt, seega mitte regulaarselt. Kõigest 5% väitis, et ei söö mett üldse. 10 aastaga on meepõlgurite osakaal tunduvalt vähenenud. Võrdluseks: 2000. aastal oli neid küsitletute seas 20%, 2005. aastal aga 13%.

Enamik meesõpradest on kesk- ja vanemaealised: üle 50% vanuses 45-47 aastat. Nooremast põlvkonnast sööb mett vähemalt korra nädalas kõigest 25%.

2000. aastast saadik on aastane meetarbimine leibkondades suurenenud 4,1 kilolt 4,7 kilole; keskmiselt sööb üks pere aastas ära 3 kilo mett.

Mee keskmine müügihind 2010. aastal oli linnades 6,05 € ja maapiirkondades 5,28 € kilo. Importmee osakaal turul on jätkuvalt suhteliselt väike, kuigi siin liigub trend importmee populaarsuse kasvu suunas. Kui 2005. aastal kinnitas 90% meetarbijaist, et ei ole kunagi ostnud importmett, siis 2010. aastal oli vastav näitaja 81%.

Eesti tarbija eelistab osta klaaspurki pakendatud mett (95%), mis on vedel (68%) ning pigem hele kui tume 
(70%). 96% meetarbijaist peab Eesti mett tervislikuks ja looduslikuks toiduaineks.

Martin Rebase koostatud ülevaadet refereeris Katrin Linask

Artikkel on avaldatud ajalehes Mesinik nr. 1 (63) Veebruar 2011