Mesinike nägemus Eesti meeturust 2007

Socio Uuringukeskus viis koostöös Eesti Mesinike Liiduga 2007. aasta kevadel läbi kaks fookusgrupiintervjuud mesinikega, mis kokku moodustasid ühtse kvalitatiivse sotsioloogilise uuringu Eesti mesinike meeturualasest nägemusest.

Intervjuude fookuses oli mesinike turustamise alane suhtumine, arvamused ja probleemid. Uuringu eesmärgiks oli kaardistada olukord ning tuua esile võimalikud fookusgrupi käigus üles kerkinud ideed ning analüüsi käigus ilmneda võivad varjatud asjaolud.

Uuringurühm: Martin Rebane, Marit Rebane, Olavi Eikla

LisaSuurus
uuringu_raport.pdf194.83 KB
Seda kannet ei ole veel hinnatud