2009

 2009.a mesindusprogrammi raames teostatavad/teostatud rakendusuuringud.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

Pataloogilise materjali proovivõtu juhised

 Pataloogilise materjali proovivõtu juhised mesilashaiguste laboratoorseks diagnoosimiseks tarulangetisest kevadel 2009.

Uuringu eesmärk  on kindlaks teha mesilaste parasitaarhaiguste levik Eesti mesilasperede hulgas. 

Uuring hõlmab  ajavahemiku, 1. märts kuni  30. aprill 2009. 

Uuring keskendub  järgmistele parasitaarhaigustele ja haigustekitajatele: 

  1. Nosematoos  tekitaja  Nosema apis 
  2. Akarapidoos  tekitaja  Acarapis woodi 
  3. Varroatoos  tekitaja  Varroa destructor 

Proovid analüüsitakse riiklikus Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis. Uurimiskulud tasub Eesti Mesinike Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2007 - 2010 raames.

LisaSuurus
Proovivotu_juhised.pdf55.93 KB
Seda kannet ei ole veel hinnatud