Mesindusprogramm

Eesti mesindusprogramm
Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mesilaste tõuparandustöö ja mesilasperede arvukuse suurendamise alane arendustöö (P. Pihlik, 2008)

Mesilaste tõuparandustöö ja mesilasperede arvukuse suurendamise alane arendustöö

Uurimuse PR-4-4.1-1 aruanne
Töö täitja: Priit Pihlik
Töö täitmise periood: märts – august 2008.a.

Aruande sisukord:
1. Mesinduse tõuparandustöö olukord Eestis lk.2
2. Mesilaste tõulisus ja esinevad rassid Eestis 3
3. Mesilaste aretusmeetodid 13
4. Mesilaste tõuaretuse seaduse projekt 14
5. Nõuded aretusalase töö tegemiseks 16
6. Sissetoodud mesilasemade hindamise alused 17
7.Tunnused ja nende hindamine perede valikul 18

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Itaalia mesilasrassi tõumaterjali võrdlev hindamine ja valik võrdluskatsete ja jõudluskontrolli alusel (M. Valtin, 2008)

Itaalia mesilasrassi tõumaterjali võrdlev hindamine ja valik võrdluskatsete ja jõudluskontrolli alusel

Uuringu PR-4-4.1-8 aruanne-kokkuvõte 2008.a. töö alusel
Töö täitja: Maire Valtin

Heal mesilasperel peavad olema järgmised olulised omadused:
1. suur toodanguvõime,
2. hea talvekindlus,
3. korjeaegadele vastav haudmekasvatus,
4. rahulikkus,
5. korralik kärjeehitus,
6. sobiv mee paigutus,
7. meie kliimale vastav valge (kuiv) meekaanetis.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mesilaste tõulisuse olukord Eestis ja tõuparandustöö suundi (I. Nõmmisto, 2008)

Mesilaste tõulisuse olukord Eestis ja tõuparandustöö suundi

Uuringu PR-4-4.1-2 täitmise aruanne - kokkuvõte
Töö täitja: Ilme Nõmmisto
Töö täitmise periood: aprill – august 2008.a.

Tõuparandustöö üheks eesmärgiks on planeeritud on tõupuhaste kraini mesilasemade sissetoomine, et tagada tõupuhaste mesilasemade paljundamine ja tõuparanduslikel eesmärkidel realiseerimine mesinikele.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Kevadise tarulangetise seireuuringu tulemused ja mesilaste haiguste diagnoosimisest 2008.a. kevadel (A. Raie, 2008)

Kevadise tarulangetise seireuuringu tulemused ja mesilaste haiguste diagnoosimisest 2008.a. kevadel.

Koostas Arvi Raie, töö PR-4-1.9-1 täitja

01.03-15.05.2008 uuriti EML poolt koordineeritava Eesti mesindusprogrammi raames finantseeritud seire raames Eestimaa mesilates kogutud 43 tarulangetise proovi Veterinaar-ja Toidulaboratooriumi Tallinna osakonnas Proovid pärinesid 20-st mesilast ja vastavalt 9 maakonnast.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mesindusalane tõuparandustöö (A. Rohtla, 2008)

Mesindusalase tõuparandustöö eesmärgil itaalia mesilasrassi võrdlev hindamine ja valiku alused erinevate näitajate põhjal ning kogutud võrdlusandmete analüüs.

Uuringu PR-4-4.1-7 aruanne-kokkuvõte 2008.a. kevade ja suve perioodil
Uuringu teostaja: Antu Rohtla

Töö eesmärk: Selgitada erneva päritoluga itaalia mesilasrassi perede arenguvõimet, talve-ja haiguskindlust, produktiivsust, rahulikkust ja sülemlemiskainust, ning teisi majanduslikke omadusi, ning võrrelda neid teiste mesilasrassidega.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mee kvaliteediuuringutest perioodil 01.09.2007 – 31.08.2008 (A. Aunap, 2008)

Mee kvaliteediuuringutest perioodil 01.09.2007 – 31.08.2008.a.

Kokkuvõtte koostas: Mee kvaliteediuuringute juht Anna Aunap, PR-4-3.2-1

Mesindusprogrammi täitmisel meekvaliteedi meetme Mesi 2008 raames koguti 160 meeproovi.
OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Rapla filiaal koordineeris meeproovide liikumist ja jälgis, et programmi raames plaanitud tööd oleks tähtaegselt ja nõutaval tasemel tehtud.
Meeproovidest teostati järgmisi analüüse:
1. Sildi analüüs – Rapla filiaal
2. Organoleptiline analüüs – Rapla filiaal

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Meeproovidest tehtud õietolmuanalüüside tulemusi (Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut, 2008)

Meeproovidest tehtud õietolmuanalüüside tulemusi 2008.a.

Uuringu PR-4-3.1-6 aruanne-kokkuvõte
Uuringu täitja: Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut

Uurimistöö käigus analüüsiti Eesti Mesinike Liidu tellimusel 30 erinevat meeproovi.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Koorimismagasin ja selle kasutamine lamavtarus, sealhulgas kärjemee tootmiseks (Ü. Lippa, 2008)

Koorimismagasin ja selle kasutamine lamavtarus, sealhulgas kärjemee tootmiseks

Uuringu PR-4-1.10-1 aruanne
Töö täitja: Ülo Lippa
Töö täitmise periood: aprill – august 2008.a.

Käesoleva uurimustöö eesmärgiks oli lühikese perioodi jooksul õitsevatelt taimedelt monofloorse mee saamise võimaluste väljaselgitamine, kasutades madalaraamilisi magasine, ning välja töötada sobilik madalmagasinide konstruktsioon ning tehnoloogia nende kasutamiseks lamavtarudes. Samuti teostada katseid kärjemee tootmiseks, pakendamiseks ja turustamiseks.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mesilaste eemaldamise ja meekärgede lahtikaanetamise praktilisi võtteid tootmismesilas (R. Männiste, 2008)

Mesilaste eemaldamise ja meekärgede lahtikaanetamise praktilisi võtteid tootmismesilas

Uuringu PR-4-1.10-2 aruanne-kokkuvõte
Töö täitja: Rein Männiste
Töö täitmise aeg: kevad ja suvi 2008.a.

Korpustarude kasutamise tehnoloogia kohaselt meekärgedega täidetud tarukorpuste eemaldamisel mesilaste eraldamise erinevad tehnilised ja tehnoloogilised lahendused, võrdlused, tulemuste hinnang nii efektiivsuse kui ka ajakulu ja maksumuse osas.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Varroatoosi ennetamise ja ravi kogemusi Pärnumaa tingimustes (A. Jõumees, 2008)

Varroatoosi ennetamise ja ravi kogemusi Pärnumaa tingimustes

Uuringu PR-4-2.1-5 kokkuvõte
Täitja: Aare Jõumees, Tahkuranna vald, Pärnumaa

Syndicate content