Mesindusprogramm

Eesti mesindusprogramm
Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Varroalesta nakkuse diagnostiline uurimine (A. Rohtla, kevad ja suvi 2008)

Varroalesta nakkuse diagnostiline uurimine 2008.a. kevadel ja suvel võrkpõhjade meetodil ja lesehaudme perioodilise vaatluse teel, ning looduslähedaste ravimeetodite, sealhulgas orgaaniliste hapete kasutusmeetodite täpsustamine.

Uuringu PR-4-2.1-2 aruanne-kokkuvõte 2008.a.
Töö täitja : Antu Rohtla.

Töö eesmärk oli selgitada varroalesta arvukuse dünaamikat kevad-suvel ja suvel ning selle mõju mesilaspere arengule ja toodanguvõimele.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Uurimistöö varroalestast (M. Valtin, mai - august 2008)

Varroatoosi diagnostika võrkpõhjade meetodil ja looduslähedaste varroatoosiravi meetodite ning oblikhapperavi erinevate raviskeemide kasutamine 2008.a. kevadel ja suvel

Uuringu PR-4-2.1-7 aruanne-kokkuvõte
Uuringu täitja: Maire Valtin

Uurimus hõlmab varroatoosialaste välitööde osas ajavahemikku 15.05.2008-04.08.2008 a., millele järgneb uuringutulemuste analüüs ja järelduste tegemine.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Varroatoosi diagnostika ja ravi otstarbekad võtted tootmismesilas (R. Männiste, märts – august 2008)

Uuringu PR-4-2.1-4 aruanne-kokkuvõte, märts – august 2008.a.
Töö täitja: Rein Männiste

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

2008

2008.a mesindusprogrammi raames teostatud rakendusuuringud.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Hiiumaa Mesinike Seltsi praktiline õppepäev

16.08.2008 10:00

Hiiumaa Mesinike Selts korraldab 16.08.2008 algusega kell 10.00 praktilise õppepäeva Sirje Kuulmata mesilas Pühalepa vallas.

Teemad: varroatoosi diagnostika ja ravi, oht perede talvitumisele. Mesilasperede pesaruumi koondamine, talveks lisasööda andmine. Kärgede sorteerimine, väljaprakeeritud kärgede sulatamine, vaha puhastamine.

Esinevad Sirje Kuulmata, Uku Pihlak. Info – Uku Pihlak, tel. 50 52 736.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

TOIMUMISE AEG MUUTUS! Lääne-Virumaa Mesinike Seltsi õppepäev

07.08.2008 15:00

NB! ÕPPEPÄEVA TOIMUMISE AEG MUUTUS (10.08 kella 10.00 asemel 07.08 kell 15.00)!

Lääne-Virumaa Mesinike Selts korraldab 07.08.2008 algusega kell 15.00 Vinni vallas Inju külas Maire Valtini mesilas õppepäeva.

Teemad: mesilasperede koondamine ja talvepesade moodustamine, kärgede sorteerimine, hoiustamine ja prakeerimine; mesilasperede lisasöötmine talveks; varroatoosi diagnostika ja ravi.

Korraldab Maire Valtin. Vajalik etteregistreerimine, tel. 52 13 894.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Elva Mesinike Seltsi praktiline õppepäev

16.08.2008 10:00

Elva Mesinike Selts korraldab 16.08.2008 algusega kell 10.00 Elvas Pargi t. 34 Tõnu Hiiemäe mesilas praktilise õppepäeva.

Teemad – varroatoos ja teised mesilashaigused, nende seire, diagnostika ja ravi. Hilissuvised tööd mesilas.

Lektorid Aado Oherd ja Tõnu Hiiemäe, tel. 50 49 020.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

EDASI LÜKATUD! Põltsamaa Mesinike Seltsi mesindusloeng

02.08.2008 10:00

LOENG ON EDASI LÜKATUD, TÄHTAEG EI OLE HETKEL TEADA!

Põltsamaa Mesinike Selts korraldab 02.08.2008 algusega kell 10.00 Põltsamaa Kultuurikeskuses mesindusloengu.

Teemad esilaste haigused ja kahjurid, nende tõrje. Lektor Ilme Nõmmisto.

Info Ain Seeder tel. 52 502 04.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Saaremaa Mesinike Seltsi praktiline mesindusõppus

16.08.2008 10:00

Saaremaa Mesinike Selts korraldab 16.08.2008 algusega kell 10.00 Muhumaal Hellamaa külas Aimar Lauge mesilas praktilise mesindusõppuse.

Teemad suvelõpu tööd mesilas, perede koondamine, lisasöötmine, varroatoosiravi.

Lektor Aimar Lauge, tel. 56 65 65 33.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Põlvamaa Mesinike Seltsi teabepäev

24.08.2008 11:00

Põlvamaa Mesinike Seltsi teabepäev toimub 24.08.2008 algusega kell 11.00 Räpina Aianduskoolis.

Teemad ettevalmistustööd mesilaste talvitumiseks, mesilasperede koondamine, lisasöötmine, varroatoosiravi.

Lektor Raimo Kiudorf, tel. 50 89 656.

Syndicate content