Mesindusprogramm

Eesti mesindusprogramm
Eesti Mesinike Liidu liigePronksmedal (100p.)

Mesinik nr. 4 (42) August 2007

Ilmus Mesinik nr. 4 (42) August 2007, mille lühikokkuvõte on lisatud.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Kohalikud ja piirkondlikud mesinduspäevad, jaanuar - aprill 2008

Tartu Aiandus- ja Mesindusseltsi mesindusloengud Soola tn. 1 a algusega kell 17:
13.02.2008. Mesilaste korjemaa - metsa-, aia- ja umbrohutaimed. Ilme Nõmmisto.
12.03.2008 Mesilaste puhastuslend, kevadised tööd mesilas. Jaanus Tull.
09.04.2008 Mesiniku aasta – mesilasperede arenguetapid ja mesiniku hooajalised tööd
erinevatel aastaaegadel. Õppefilmi “Aastaring mesilas” arutelu. Jaanus Tull.

Tallinna Mesinike Seltsi teabeõhtud ja -õppused toimuvad edaspidi koos Harju Mesinike Seltsiga Marja 4d.

Eesti Mesinike Liidu liigePronksmedal (100p.)

Mesinik nr. 3 (41) Juuni 2007

Ilmus Mesinik nr. 3 (41) Juuni 2007, mille lühikokkuvõte on lisatud.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Eesti tingimustesse sobiv varroatoositõrje alane kontseptsioon (K. Toomemaa, detsember 2006)

Kokkuvõte varroatoositõrje alase rakendusuuringu tulemustest Lääne-Virumaa tingimustes
Koostas Kalle Toomemaa, detsember 2006.a.
Käesolev mesindustehnoloogiline uuring ja arendustöö toimus Eesti Mesindusprogrammi raames, mida toetab Euroopa Liit

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Varroatoosi tõrjevõimalusi looduslähedaste ravimeetoditega (R. Kiudorf, detsember 2006)

Kokkuvõte varroatoositõrje alase rakendusliku uuringu tulemustest
Koostas Raimo Kiudorf, Räpina, detsember 2006.a.
Käesolev mesindustehnoloogiline uuring ja arendustöö toimus Eesti Mesindusprogrammi raames, mida toetab Euroopa Liit

SISSEJUHATUS

Uurimus hõlmab varroatoosialaste välitööde osas ajavahemikku 15.09.2006 – 18.11.2006.a., millele järgneb uuringutulemuste analüüs ja järelduste ning soovituste koostamine teistele mesinikele.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Varroatoositõrje otstarbekas strateegia ja taktika mesilas (R. Männiste, november 2006)

Kokkuvõte varroatoositõrje rakenduslike meetodite uuringust
Koostas Rein Männiste, Sangaste, november 2006.a.
Käesolev mesindustehnoloogiline uuring ja arendustöö toimus Eesti Mesindusprogrammi raames, mida toetab Euroopa Liit

Moto - mesilas rakendatav hea ja otstarbekas varroatoositõrje strateegia ja taktika sünnib asjatundate soovituste alusel, kuid kasvab mesiniku kogemuste vundamendile ja enda ning teiste mesinike õpetlikele vigadele.

Aasta mesinik

08.09 - Mesinduskursuse HOBIMESINIKU AASTARING 2007 õppepäev

08.09.2007 09:00
08.09.2007 16:45

Õppepäev on osa mesinduskursusest HOBIMESINIKU AASTARING 2007.

Mesila

Koolitus toimub Harjumaal, Voksa talus.
Asukoht: Ääsmäe, Tallinna - Pärnu maantee ääres, Haruteelt Hageri suunas 3 km.

Aasta mesinik

11.08 - Mesinduskursuse HOBIMESINIKU AASTARING 2007 õppepäev

11.08.2007 09:00
11.08.2007 16:45

Õppepäev on osa mesinduskursusest HOBIMESINIKU AASTARING 2007.

Mesila

Koolitus toimub Harjumaal, Voksa talus.
Asukoht: Ääsmäe, Tallinna - Pärnu maantee ääres, Haruteelt Hageri suunas 3 km.

Aasta mesinik

16.06 - Mesinduskursuse HOBIMESINIKU AASTARING 2007 õppepäev

16.06.2007 09:00
16.06.2007 16:45

Õppepäev on osa mesinduskursusest HOBIMESINIKU AASTARING 2007.

Mesila

Koolitus toimub Harjumaal, Voksa talus.
Asukoht: Ääsmäe, Tallinna - Pärnu maantee ääres, Haruteelt Hageri suunas 3 km.

Aasta mesinik

02.06 - Mesinduskursuse HOBIMESINIKU AASTARING 2007 õppepäev

02.06.2007 09:00
02.06.2007 16:45

Õppepäev on osa mesinduskursusest HOBIMESINIKU AASTARING 2007.

Mesila

Koolitus toimub Harjumaal, Voksa talus.
Asukoht: Ääsmäe, Tallinna - Pärnu maantee ääres, Haruteelt Hageri suunas 3 km.

Syndicate content