Sõnade mesi ja mesilane päritolu

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Aaria laenud e. indo-iraani laenud soome-ugri keeltes on omandatud peamiselt soome-ugri ühisajal (u. 3500—2500 e. Kr.), vähemal määral aga ka soome-permi (u. 2500—1000 paiku e. Kr.) ja isegi soome-volga ühisajal (I aastatuhandel e. Kr.), naabruses elavailt aaria rahvailt, kelle hulka on kuulunud ms. sküüdid (←) ja praeguste osseetide (←) esiisad. Seni kindlaks osutunud a. l-d annavad tunnistust indo-iraani rahvaste tugevast kultuurilisest mõjust soome-ugri rahvaile, näit. sõnad marras, orb, õng, ora, iva, mõdu (?), põrsas, sada, tarn, ais, udar, tala (?), mesi (?), mesilane (?), vasar, jt. Peale aaria laenud on soome-ugri keeltes veel rida vanemaid indo-euroopa laensõnu, mis põlvnevad veelgi vanemast keeleastmest, võimalikult ehk isegi indo-euroopa algkeelest: ostma, kõu, koll, -eksa sõnus kaheksa, üheksa (= ühdendeksan = arv, millele lisada 1, et saada 10; -deksan puhul vrd. kr. deka, lad. decem). A. S-te.

allikas Vikitekstid
http://et.wikisource.org/wiki/Aaria_laenud