No Comments

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Seletuskiri

põllumajandusministri määruse “Põllumajandusministri 18. detsembri 2002. a määruse nr 88 “Registreerimisele ja teatud juhtudel tunnustamisele kuuluvate loomakasvatushoonete ja -rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud alade loetelu ning nende registreerimise ja tunnustamise kord” muutmine” eelnõu juurde
I Sissejuhatus

Põllumajandusministri määruse “Põllumajandusministri 18. detsembri 2002. a määruse nr 88 “Registreerimisele ja teatud juhtudel tunnustamisele kuuluvate loomakasvatushoonete ja -rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud alade loetelu ning nende registreerimise ja tunnustamise kord” muutmine” eelnõu väljatöötamise tingis ühelt poolt Eesti Mesinike Liidu väljendatud vajadus täieliku mesilate andmekogu osas kaitsmaks neid taimekaitsevahendite kasutamisest lähtuvate ohtude eest ning teiselt poolt Veterinaar- ja Toiduameti vajadus tõhustada järelevalvet mesilaste haiguste ja toodangu osas.

Eelnõu ja seletuskirja koostas Põllumajandusministeeriumi loomatervise büroo peaspetsialist Kairi Hüüdma (tel 625 6569), juriidilise ekspertiisi eelnõule tegi õigusosakonna peaspetsialist Arvo-Mart Elvisto (tel 625 6151) ning keeleliselt toimetas eelnõu õigusosakonna peaspetsialist Leeni Silk (tel 625 6523).
II Eelnõu sisu

Seni kehtinud korra kohaselt tuli põllumajandusministri 18. detsembri 2002. a määruse nr 88 “Registreerimisele ja teatud juhtudel tunnustamisele kuuluvate loomakasvatushoonete ja -rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud alade loetelu ning nende registreerimise ja tunnustamise kord” (edaspidi määrus) § 1 punkti 7 kohaselt põllumajandusloomade registris registreerida üksnes ehitised, kus tegeletakse mesindusega mesilaste ja mesindussaaduste turustamise eesmärgiga. Eelnõuga laiendatakse määruse § 1 punkti 7 sõnastust selliselt, et kõik isikud, kes tegelevad mesindusega, seda nii oma tarbeks kui ka turustamise eesmärgil, peavad oma mesilad kui määruse mõistes ehitised registreerima põllumajandusloomade registris. Ka väikese arvu peredega mesilate registreerimine on vajalik kahel põhjusel. Esiteks kaitsta mesinikke taimekaitsevahendite kasutamise perioodil võimalike mesilaste mürgistuste eest, teiseks on mesilastaudide (ameerika haudmemädanik, väike tarumardikas, nosematoos etc) levimise puhul mesilate asukohainfo vajalik järelevalvetegevuse koordineerimisel. Täpne mesila asukoht ning mesiniku õiged sidevahendite andmed registris võimaldavad mesilasperede kaitset taimekaitsevahendite võimalike kahjustuste eest, kuna teavet mesilate asukohast saavad maakondlikud järelevalveametnikud ja volitatud veterinaararstide vahendusel ka põllupidajad, kes tahavad kasutada oma põldudel taimekaitsevahendeid ning kellel on põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määruse nr 50 “Nõuded taimekaitsevahendite kasutamisele1“ § 5 lõikest 7 tulenev kohustus tööde teostamisest kaks päeva ette hoiatada oma põllust kahe kilomeetri raadiusesse jäävaid mesilaste pidajaid. Hetkel on registris mesindusega seotud ehitisi 923. Eesti Mesinike Liidu andmetel peaks Eestis mesilaid olema ligi 5000. Regulaarselt kontrollitakse järelevalveametnike poolt mesindusega turustamise eesmärgil tegutsevaid mesilaid. Teisi isikuid, kes peavad mesilasperesid oma tarbeks, kontrollitakse, kui on põhjust kahtlustada mesilastaudi levikut vastavas piirkonnas.

III Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele

Eelnõu ei ole reguleeritud Euroopa Liidu õigusaktidega.

IV Määruse mõjud

Eelnõu vastuvõtmisel tekib ülevaatlik mesilate andmekogu on eelkõige abiks Veterinaar- ja Toiduametile järelevalve tõhusamaks muutmisel ning võimalike mesilaste haiguste tõrjel. Praegu on registris andmed 923 mesindusega seotud ettevõtte kohta. Eesti Mesinike Liidu andmetel peaks Eestis olema ligi 5000 mesilat. Neist u 3000 on hobimesinikud, kellel kuni 15 mesilasperet, rohkem peresid on u 1000-l, põhisissetulekuallikas on mesindus u 60-l mesinikul. Lisaks on teatud osa algajaid mesinikke, kelle pered talvel hukkuvad ning kes suvel uuesti alustavad. Mesilate andmete uuendamine on ette nähtud kord aastas 15. maiks 1. mai seisuga. Nimetatud kuupäev sätestatakse põllumajandusministri 05. augusti 2003. a määruses nr 77 “Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning registreerimise viisid ja kord; registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord“.

V Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused

Määruse rakendamine ei too kaasa lisakulutusi riigieelarve vahenditest.
VI Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. aastal koos Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2000. a määruse nr 184 “Põllumajandusloomade registri asutamine” muutmise määrusega, mis esitatakse Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. aasta istungile. Selle eelnõu kohaselt kantakse põllumajandusloomade registrisse ka mesilasperede arv.
VII Eelnõu esitamine arvamuse avaldamiseks

Eelnõu esitatakse arvamuse avaldamiseks Veterinaar- ja Toiduametile ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ning kooskõlastamiseks ministeeriumidele.

 

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
Pronksmedal (100p.)
Kasutaja rebaseonu pilt

.

Ah et vägisi ronivad koju
kas on ka välja töötatud metsas elavate metsikute sülemite kontrollimine ja kes selle eest vastutab?
Kas mingi ametnik tuleb varsti kontrollima ka lehmapidamist OMAKS TARBEKS, kui on 1- 2 lehma?
Kas moosikeetmist õueköögis on plaanis ka inspekteerima hakata? Kurkide marineerimist, mahlategu, seente soolamist?

jee-jee ...

ühte otsa pidi anname MEIE inimestele selle ''Võimaluse'' millegagi tegeleda - oleme tegijad ja kõigil on ju ''Võimalus'' ...

sellesse ''Võimalusesse'' sisenedes avastad, et on hulga sääduseid, mis piiravad ja kitsendavad ja tasku ronivad veel saamata raha lugema ja maksustama juba ette - lisaks veel on sellesse ''Võimalusesse'' sisse programmeeritud VÕLAORJUS aastakümneteks ehk siis laen lollide püüdmiseks...
Ja niimoodi saabki ''Võimaluse'' kasutajast lüpsilehm, kelle piimalt riisutud koor ja muu mant nuumab muidusööjatest JOKK ametimehi ja ka naisi, kes hoolega enda ringkaitseks sääduseid vorbivad ja suure raha eest rahvale kaela suruvad ....

Ehk teisisõnu ... moodne, kuid säädustega kaitstud orjapidamine nimega ''Võimalus''

Lihtsalt pasapeetrikari

Kogu aeg peab mingi kepp käima. Kogu aeg peab keegi kolmas ka minu voodis olema. Tõsine pärisorja tunne on.
Esimese öö õigus ametnikule on veel kehtestamata.

Panite tähele võrreldakse Mesindusliidu andmetega

Krt, mis siin varem sai öeldud, et isegi liidule ei tohi õiget statistikat anda. Aga kas siis sadomasodest liigikaaslased tarka juttu kuulevada? Kõike kasutatakse meie vastu. Mõtlesin täna just liikmemaksu maksta väga raske hiirega teen seda.
Kas saite pihta kus too loomade register asub? Kas vet teenistuste juures?

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja Ando pilt

Nii!

Siit uuesti küsimus: Miks peaks EML-i astuma`!?
Huvitav kas ma pean ka selle mesilaspere registreerima kes ise mu akna ja luugi vahele kolisid? Smile

Seadus

Kui seadus on selleks et kaitsta mesilasi taimekaitsevahendite kasutamisest lähtuvate ohtude eest ja tõhustada järelvalvet mesilaste haiguste osas siis see on teretulnud.Et määruse rakendamine ei too kaasa lisakulutusi riigieelarve vahenditest, jätab külmaks kui see just ei too lisakulutusi ja mõttetuid ankeedi virne meile.

Andmed statistikutele.

Kohe kohe hakkab Statistikaamet teilt nõudma igakuuliselt, kvartaalselt + aastaaruandeid haiguste esinemise ja ulatuse kohta mesilas ning piiritletud maaalal.
Ärge oma naiivsuses arvake ,et nende vormide täitmine lihtne tegevus on !
Lisaks on ka kaasas statistilistel vormidel ka hoiatus, et vastavalt seadusele on andmete mittesitamine rahaliselt karistatav.
Niiet teritage aga pliiatsid ülejärgmiseks aastaks.

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja rebaseonu pilt

Taskusse ronimisest

Ronitakse ja järjest nahaalsemalt.
Vaadake või auto "erisoodustus"maksu.
Olen väikeettevõtja. Mul on auto. Ametnikke tabas paranoia et ettevõtja saab tulu kui ta OMA RAHA eest ostetud autoga oma raha eest ostetud kütusega oma erasõite sõidab. Ma mõtlen et kütuseaktsiis, käibemaks kütuselt ja varuosadelt, remondilt ja kuluosadelt, seda nad kõik juba saavad ju. Algul oli 1000.-, siis tõsteti 2000- ni ja nüüd on juba 4000.- (!) "Ahnus on üks seitsmest surmapatust". Riigikogu vaatab kust saaks vinti juurde keerata. Ettevõtja! Kulak selline! Käin 25 km linnas tööl, kuus teeb see 1000 km. Iga km pealt tuleb maksta 4.-, seega täpselt 4000.- pean ma maksma riigile SELLE EEST ET MA OMA FIRMA RAHA EEST OSTETUD AUTOGA TÖÖLE SÕIDAN. Maksan riigile taksotariifi oma autoga sõitmise eest )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Tundub ju ebaõiglane? Auto töö juurde jätta ja bussiga käia? Ma kulutaksin päevast 3- 3,5 tundi sest peaksin sõitma 3 erineva bussiga. Eeldusel et ükski buss ei hiline. Mõte on selles et ühelt poolt riik ärgitab hüsteeriliselt ettevõtlusega tegelema ja samas kägistab 2 käega ettevõtjat. Mina ju ei saa oma kliendile kammi harja lüüa et "mul on vaja 4000.- paksude ülalpidamiseks". Tellitakse see töö kusagilt mujalt. Minul aga ei ole riigi eest pääsu! Statistikaamet saadab igajumala kuu aruandeid ja ähvardab sunnirahaga kui valeandmed esitan või esitamata jätan. Tallinna firmad said turja etkari luksusmaksu (no see kliki luksusliku elu tagamise maks). Kütus maksab nii palju et mõtlen ikka enne kui võtit keeran. Ja see "teie enda huvides" tuletab meelde üht Austria päritolu kapralit..
Me liigume totaalkontrolli ühiskonna poole. Ühelt poolt väljaspool seadusi seisev klikk, teiselt lihtelanikkond kellega manipuleeritakse. Ühelt poolt määritakse pähe ühe retroviiruse vaktsiini, teisalt keelatakse seadusega odavamate ravimite (toimeained samad) sissetoomist. Seadustega tagatakse ühe kildkonna sissetulek.
Pagan küll. Seda teevad meie omad eestlased ju. Aga eks küüditajadki olid tegelikult me omad, eestlased.
"Anna inimesele võim ja sa näed kes ta tegelikult on."
Varsti on Eesti riigis kõige õigem mitte midagi teha.
Rebaseonu on olnud ettevõtja juba päris pikalt. Sellist "meie oma huvides" ettevõtja ruunamist ma ei mäleta.
Klge, ma ostan kevadel tõukuldi. Kas ametnikud ei tahaks esimese öö seadust vastu võtta?
Vaadake ette riigiga suhtlemisel. Aus saab ka Eesti riigis peksa.
***
Arutasime kälimehega elu praegusel ajal. Et tehke firma.
OK. Selgitan sõrmedel. Kui mees saab kätte 10 000, siis ettevõtjale läheb see maksma u. 16700.- St riik saab erinevate maksudena ca 6700.-
Arvate et see 10 000 on inimesel puhtalt käes?
Ei! Võtke kõikide kaupade käibemaks 20% maha. Jääb ca 8300.- Siit arvestage maha kõik kaudsed maksud- aktsiisid jm jura. Hea kui kümnest tonnist reaalselt inimesele 5000 tasku jääb. Meenutan et ettevõte andis välja 16700.- Riik paneb tasku 2/3. Punkt. Selles valguses oli üsna perversne kliki kuluhüvitiste skeem ja 5,5 K europalgad, kas pole?
Tulemus- Eesti riigis on ettevõtja ilmsete masohistikalduvustega inimene. Ja järjest uusi nippe mõeldakse välja et inimese tasku pääseda! Võtame seaduse vastu ja piiks- piiks, raha tuleb. Ettevõtja teeb varsti puuks ja on supisabas. Ah mesinikud toodavad veel? Keerame neil seadustega kõrid kinni et saaks dollariga mett sisse vedada. Jookske, noored, minge kuhugi mujale elama. Ma olin idealist, laulev revolutsioon ja bla bla bla. Tulin Saksamaalt tagasi ja lasin siin juured mulda. Ma uskusin et Eestil on mind vaja, Eesti on vaja üles ehitada. Nüüd, 20 aastat hiljem paneb see vaid kibedalt muigama. Olime põhjapool polaarjoont, 5 noort eestlast 3 aastat kodumaast eemal. Vaba Eesti oli me helesinine unistus, saime kord kuus kokku ja lubesime uudiseid mis Eestist saadeti. Siis mõtlesime et olgu raske, peaasi et vabaks saab. Aasta oli 1987.
Praegu elame Orwelli "Loomade Farmis" kus sigasid on järjest rohkem, piim kaob kuhugi ja hobune Tümpsat ootab rebasefarm sest ta ei jaksa enam tööd teha. Tõlgin- riik hüppas penSIONikogumises alt ära ja kantis me säästud järjekordse välispanga hallata. Millest nüüdseks on järgi riismed. Igasugu JOKK- skeemid ja rahva paljaksvarastamine. Olete lugenud "Loomade Farmi"? Soovitan. Muide Nõmme Raadio kodulehel oli audioraamat üleval.
Näe kui pikaks läks jutt. Aga kõik on tõsi, kinni makstud ja lunastatud vere, higi, pisarate ja elatud aastatega. Aga see on nüüd minu elu, mul on tore pere, oma töö ja hobi- mesindus. Ja kui riik enam hingamisruumi ei jäta siis surub ta mu nurka. Nurka surutult ründab ka jänes.

Ühe käega hoitakse loosungit

Ühe käega hoitakse loosungit "Toetame ettevõtlust" ja teise käega lüpstakse nii kuis saab. Eesti riigis elab normaalselt ära vaid käputäis inimesi, ülejäänud ägavad pangalaenude , maksete ja elatusraha koorma all. Ma pole küll kindel kas ainuke tee on lihtsalt kolida või on veel mingi võimalus!? Ilmselt pulka sinna mäepealsesse rattasüsteemi vahele surada pole lihtrahval võimalik. Ringkaitse toimib väga hästi ja lihtrahva mure kipub väga harva kellelegi korda minema. Aga mida siis teha?

Edu saladus

Tõuse vara tööta hilisõhtuni, leia naftat - liiga paljud saavad hakkama vaid kahe esimesega.

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja Ando pilt

Vargamäel vist

Tee tööd,näe vaeva ja siis tuleb armastus.
Tegin tööd,nägin vaeva aga armastust ei tulnud!
Smile

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja rebaseonu pilt

)

Kaasaegse majanduse arhitektid on asja nii paika pannud et inimene aeg oleks täidetud tööga ja isegi puhates kulutaks ta selle mis on kõrvale pandud. Iga 20 aasta tagant tehakse majanduses restart et nullida omapoolsed kohustused- kui inimene on kogunud omale raha ja tahab seda pensioniikka jõudes kasutama hakata. Inimene on haavatav seni kuni ta mänguga kaasa läheb. Säästa on vaja aga säästud aktsiatesse v muudesse väärtpaberitesse panna? Inimesed, see on ju vahend raha kokkukorjamiseks turult! Kui säästa tahate, ostke kasvõi kulda. Kui kriisi ajal sulavad kõik fondid (mis tegelikult ongi loodud majandusega manipuleerimiseks) siis kulla väärtus elab ka sõja üle. Ega asjata USA peale suurt kriisi KOHUSTANUD inimesi kulda ära andma. Peale seda mindi üle väärtpaberi põhisele standardile ja sõrm Saatanale oli antud. Nüüdseks on monstrum kasvanud üle maailma. Ja meie majanduse mahaparseldajad (=arhitektid) painutasid meid nende tahte alla umbes samal ajal kui ma oma suurte illusioonidega Saksamaalt tagasi tulin.
Enam ei ole illusioone, ma olen pragmaatik. Kasvab peale uus põlvkond ja töö viiakse lõpule, imbudes kõigisse majanduse nurgatagustesse nagu seda on mesindus...

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Meehaldjas pilt

Ma pole küll ekspert

aga kas mitte paranoia ei mölla siin? Ma ei väida, et kõiki nö seadusi tuleb näpuga järge ajades täita. Alles see oli, kui oli üks igavene häda sellega, kuidas põllumehe mürgitavad ja mesinikud kannatavad. Mesinik vannub nii et maa must, põllumees laiutab käsi- kust tema teadis, et mõnel mehel taru metsas. Loomulikult, paljud põllumehed on ka lihtsalt hoolimatud.See selleks. Nüüd on loodud võimalus, et kohalik põllumees teoreetiliselt peaks saama kätte andmed oma hallatavas piirkonnas tegutsevate mesinike kohta, jälle kisa lahti. Ega nende ilukirjanduslike nutulauludega kuhugi ei jõua, see meie mesilasi ei aita. Rohkem konstruktiivsust, seltsimehed!

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Nutulaul?

Kui säädust oskaks kuidagigi kommeneerida EML või PRIA siis võiks siin kirjutatu nutulauluks kvalifitseerida, antud hetkel oleme helistanud mõlemasse asutusse ja saanud vastuse, et meie küll seda seadust ei oska kommenteerida. Edasi konstrukttvsusele seltsimehed, kahjuks ei leia konstruktorit ennast kuskilt, kelle näpunäidete varal konstrueerida edasist mesindamist.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja metsamesinik pilt

paranoia...

või mitte, paraku on meie riik ebameeldivalt sageli käitunud sõnamurdvalt ning häid tavasid arvestamata. Lähimateks näideteks on jamad pensionisammaste ja riigikogujate palkadega. Võib-olla olen ma tõesti liiga kahtlustav, aga mõni asi tundub olema liiga ilus et absoluutselt tõsi olla. OK olen täiesti nõus nii vajadusega kontrollida nii mesilashaiguste levikut kui ka ohjeldada põlde mürgitavaid talunikke. Samas kas pole näiteks mürgitamise kohta juba seadus olemas, mis peaks kui mitte just välistama siis vähemalt minimeerima ohu nektarist toituvatele putukatele. Peale mõningast seaduste rägastikus surfamist võib leida ka paragrafipunkte, mis kohustavad mesilastepidajat teatama tekkinud taudiohust ja vetarsti vastavat piirkonda karantiini panema. Need seadused siis ilmselt ei toimi, kui dubleerimiseks on vajalik veel mõni natuke rangem ja konkreetsem peatükk kirjutada.
Või on kellelgi tekkinud arusaam, et mesinikud on ühed maksupetturitest kavalpead, kes aastast aastasse müüvad ohjeldamatutes kogustes mett maksmata selle pealt sentigi ning teenivad hiiglaslikke kasumeid. Et võtaks nüüd mesipuud kõik arvele ja siis töötaks välja süsteemi, mis paneb maksu alla iga toodetud meekilo.
Paranoia?
Võimalik.
loe veelkord läbi esimene lause...

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja rebaseonu pilt

Vaadake Suurt Pilti ja märgake ka pisiasju millest see koosneb

Mida sa ise ette paned, meehaldjas?
Minu nägemus on siin:
http://www.mesindus.ee/node/1445
igati argumenteeritud mo meelest
vastuväited olid sotsialismiga võrdlemine ja et ameerika haudmemädanik levib ühiskasutuses inventariga.

mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

Kommentaarile viitamisest

rebaseonu kirjutas:

Minu nägemus on siin:
http://www.mesindus.ee/node/1445

rebaseonu, oma kommentaarile saad lausa otse viidata (lingi saad kätte kommentaari pealkirjale klikates): http://www.mesindus.ee/node/1445#comment-3798

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja rebaseonu pilt

Aitäh, Tormi

metsamesinik oli vahepeal oma arvamuse kirjutanud.
Tahaks siinkohal rääkida "LUMEMEMMEDEST". Kes Ekspressi luges teab millest jutt- ostetakse vaakuv firma, taotletakse kütuselitsents, ostetakse partii kütust ja müüakse Eestis maha. Pane nüüd tähele. Käibemaks sellelt tuleb maksta järgmise kuu 20. kuupäevaks. Mida aga ei makstagi, on seesama käibemaks! Need summad olid ikka sadades miljonites kroonides. Firma lõpetab tegevuse, heal juhul maksab trahvi 20 000.- ja asi JOKK. Küllap oleks ammu midagi ette võetud aga see kütus määrib nii mõnegi erakonna rahamasinat. Meenutage kui PARANOILISELT oldi vastu parteide rahastamise läbipaistvaks muutumisele.
Selle valguses on ikka päris naljakas mesinikele tasku ja püksi piilumine ))))))))))))))))))
Ah et miks lumememm?
Lumi ju sulab ja vesi aurab ära. Küsida pole enam kelleltki.
***
Äkist peaks ka mõnele paksule parteigenossele METT moka piale määrima )))))))))))
Banaani nad ei jõua osta, mesi ju kallim veel )))

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja SPUNK pilt

jätkusuutlik süsteem

rebaseonu poolt kirjeldatu on ju igati jätkusuutlik sisteem! kuna naftat pole ,siis kõigile suurt rikkust ei jagu. jagub vaid ühe osa arvel teisele osale. igal hommikul ärkab suur kari lolle, vaja nad vaid üles leida(vaadake nt. autoturul toimuvat). meil tööl öeldakse selle kohta ,et kõik otsused ei saagi kõigile ühtviisi meeldida. jääbki valida ,kas targemaid(loe:kavalamaid ja nahaaalsemaid) edasi kiruda või kui mõistus võtab ,ise ka targaks(...) hakata. täpsustuseks see, et kuulun ise ka nende hommikul ärkavate lollide hulka, kes teistele ja kolmandatelegi head äraolemist teenib. mindki häirib see iga taru ülelugemise säädus. kuna mind huvitab mesinduse juures rahast rohkem üks lihtne viis lastele kohusetunde õpetamiseks , siis selline "püksipiilumine" võib tõesti seda toredat hobi päris ulatuslikult pärssida.

paranoiast

No lihtsalt pärisorja tunne on. Tõesti nurka surutud roti tunne pealekauba. HAKKASIN MESINDUSEGA TEGELEMA JUST SELLE PÄRAST, ET KEEGI KOGU AEG EI KOTIKS AJUSID. Nõukogude liidus harrastusmesinikku niimodi ei kotitud, minu kodanikutunne ja lojaalsus sellele riigile hakkab juba alla nulli jõudma. Kardan , et pole ainuke.
Vaatasin PRIA kodulehte ,seal miskite põllumajandusmaade registri all kaardisüsteem, seda saab suurendada ja fokuseerida näiteks oma elamise peale, tegin seda ja üllatus üllatus jõudsin suumides kõigepealt nii kaugele, et tundsin autod hoovis ära ja seejärel lugesin tarud üle. Esimesest sokist üle saanud lugesin ka lähima konkurendi tarud tema hoovis üle. Öelge sinisilmad , et paranoiaks pole põhjust. Kui annan neile andmed siis võib ametnik neid andmeid aerofotode pealt praktiliselt kontrollida.
Proovige ise ka, et veenduda.

Ei tea kuidas töötab ministeeriumide turvasüsteem

mul on kolm-neli peret hästi kurje mesilasi, lööks nad kuhugile kotti ja sokutaks seaduseloojate juurde ''väljaõppele'' - mõjuks hästi kiiresti ...
ega neid lauslolluseid ikka muidu sealt eriti tarkade taibude ja kõrgepalgaliste juurakate kõrvade vahelt laiali pühitud ikka ei saa - tuleb vägisi ütlemine ''Kevadest'' meelde tülinorimise kohta ja siis see ahjuroopide soojapanek ...

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja SPUNK pilt

küsi ja sulle antakse

miks sa ,Mesilastega tegeleja, nii kuri oled seaduseloojate peale? nemad on rahva teenrid. nemad nägid vaeva seaduse tegemisega sellepärast, et neilt paluti/nõuti. sa vii ikka esimesed karistusüksused seaduse (mõrva) tellijate ukse taha. määruse tellijad leiad määruse 127 seletuskirja sissejuhatusest.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

PRIA mesindusregister

Olen kantud põllumajandusloomade registrisse 01.04.08
ja mingisugust kahju pole sellest olnud.Kasu eesmärgil
pole registrit kasutanud.Riskide hindamisel ilmselt võib
kasulikke viiteid leida.Kui asi saab aetud E-pria kaudu
on kõik normaalne ja mesindusele tuleb kasuks.
Mikroe... Mart
Fantaseerides eitada üritust pole mõtet.

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

arvamus

TERE
kaldun arvama et uus määrus tu leb mesindusele ja kõigile mesinikele ainult kasuks. selles olen Mardiga päri,sest kui seadus töötab siis põllumehed tahes tahtmata peavad meiega st.mesinikega arvestama ja igal suvalisel ajal oma mürgikraane ei avaks.

mõtiskleks korra...

...kellele võiks seesugune reglement kasulikuks osutuda, kui seda kõike tõsimeeli rakendama hakatakse ja mingi kontrollorgan mesinike järelevalvega hakkab seeläbi tegelema?! Enda ringkonnas on hulk tuttavaid mesinikke, kel omatarbeks aianurgas paar-kolm taru ja enamik neist teemal diskuteerides ei kavatse mingisuguse aruandluse ega statistikaga tegelema hakata, veelvähem kelleltki mingisugust lubamist või mittelubamist nõutama valdkonnas, mida paljud põlvest põlve kui esivanemate pärandit hobina on edasi kandnud ja jätkanud. Pigem nad lõpetavad mesindusega tegelemise või kolivad oma tarud vähe kõrvalisemasse nurka oma maatükil, kuhu võõra silm ei ulatu ega jalg ei tatsu. Kui asi piirdub vaid kui statistilise loenduse ja kaardistamisega võimaliku haigusleviku seire tarbeks mingi orienteeruva tarude arvu vahemiku teatamisega, on asi mõistetav, kui aga tahetakse valdkonnast mingi järjekordne seadusega ülereguleeritav ja kontollorganite poolt raamidesse surutav tegevusala luua, on asi rohkem, kui kurjast!
Jutt mingisugusest taimekaisevahendite kasutamisest johtuvast teabematerjali loomisest põllumeestele, on pehmeltöeldes naiivne ettekääne ja seda võib rääkida tädi maalile maalt, mitte mõtlevale mesinikule, kel endal suu ja silmad peas ning, kes tarataga traktoriga
põldu tolmutava taadiga ise oma asjad kokku oskab leppida, liiati on ses osas ohutusnõuded, vajalikud teavitamised jm seadusega juba määratletud.
Minu arvamus on kogu seda saagat jälgides, et tegu on taaskord kas mõne suurmesiniku (või mesinike grupi) ühishuviga suruda hobimesinikest väikemesinikud sisuliselt raamidesse, kus märkimisväärne osa selle "jama" peale lihtsalt käega lööks ja loobuksid mesindusest ka oma tarbeks, mispeale võidetakse turgu iga seeläbi kaotatud mesitaru pealt....või otsib tõesti
mõni ametkond endale paanilises koondamishirmus väljundit enda edasise eksistentsi õigustuseks kusagil kontoris pastakast järjekordseid saedusetäiendusi välja imedes?!
Kui asi peaks päädima mesinikele tasulise (olgu või sümboolse summa eest) registrikandega, on teema ikka väga halenaljaks ja tahaks tõesti näha, kas laseb väidetav ca 5000 pealine eesti mesinikekogu kõrvad lonti ja kummardab taaskord kõiksugu argumente ja seadusepügalaid (mida väidetavalt mitte ükski instants täiendavalt kommenteerida ei taha ?!) ja mis ilma ühegi kohaliku mesindusorganisatsiooniga läbirääkimata vastu on võetud nagu arutelust selgub ja mis tekitab juba ise hulga huvitavaid küsimusi!
Seesugune seadus teenib mesinike õigusi ja huve vaid juhul, kui selle looja tõesti vaid eetilistele põhimõtetele tuginedes kohalike mesinike ja mesilaste huvide eest on seisnud ja mõelnud, mitte kellegi kallutatud huvigrupi tankistiks ei osutu...
...miks ma selles viimases küll kahtlen?!

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja rebaseonu pilt

.

Rõõm näha et mesinikud evivad analüüsi- ja mõtlemisvõimet. Kui siia kõrvale panna saarlaste saaga-
http://www.omasaar.ee/index.php?content=artiklid&sub=41&artid=14966&sec=1
- toetuse sai firma mis turustavat saaremaise mee nime all mujalt kokkuostetud magusat ja ilma jäeti muhulased- Aimar Lauge kes tegeleb aretustööga ja kelle mesi on tõesti kohalik, siis võtaksin asja kokku sõnadega et
EESTI MESINDUST PÜÜTAKSE HÄVITADA ROHUJUURE TASANDILT.
Seaduste kiire läbisurumine ei ole üldse lihtne, selleks on vaja:
1. Avalikkuse survet. (seda ei olnud)
2. Arvestatavat huvigruppi.

Kes on arhitekt?
Autor välja!

Või püütakse Eesti mesindust .. "omaenese tarkusest" hävitada?

Sigadus Saaremaa moodi

Mõnes osas olen rebaseonuga nõus ja mõnes osas mitte.
Saaremaa JOKK on ikka täiega JOKK, huvigrupp annab raha ikka sellele kellel võlad on!!
http://firmaparing.krediidiinfo.ee/jakjs.php?eregnr=10949484

erisoodustusmaksust

Vastus pole küll mesilaste kohta (pean neid küll ka ise) aga äkki aitab Sind.
Erisoodustusmaksu saab vältida just sel põhjendusel, et ei ole võimalik ilma autota normaalselt tööle saada, st nagu Sinul, et mitme bussiga ja ebanormaalse ajakuluga. Kehvemal juhul nõutakse sõidupäevikut aga võib saada ka ilma selleta. Olen ise väikeettevõtja ja sain isegi maksutagastust paarilt autolt ilmaasjata makstud erisoodustusmaksu eest (küll mitte eriti pika aja eest) ja ei pea ka päevikut pidama.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Sigadust Saaremaa moodi ei ole...

Milleks tundmatuid inimesi solvata ,kui te ise ei suvatse
seadusi lugeda lõpuni.
Leader meedet täpsemalt lugedes leiate tekstist abi
Kes saab toetust taotleda./Taotlejal ei ole riikliku maksu
maksuvõlga või kui see on ajatatud,siis on maksud tasutud ajakava kohaselt/.
Mikroe... Mart
Maksuvõlg kuulub kirjaliku ajakava järgi tasumisele.

seadustest ja seaduste loojatest ja huvi- ehk siis survegrupist

SPUNK kirjutas:
miks sa ,Mesilastega tegeleja, nii kuri oled seaduseloojate peale? nemad on rahva teenrid. nemad nägid vaeva seaduse tegemisega sellepärast, et neilt paluti/nõuti. sa vii ikka esimesed karistusüksused seaduse (mõrva) tellijate ukse taha. määruse tellijad leiad määruse 127 seletuskirja sissejuhatusest.

Seaduseloojate ja nende ''rahva teenimise'' kohta ja nende hääletorude suurte ja väikeste valede kohta leiad materjali, mis iga analüüsivõimelise inimese mõtlema paneb (kui paneb)
järgmistelt linkidelt ...

http://video.google.com/videoplay?docid=3162399877489969513&hl=et#

http://www.prison.planet.ee/pronksioo.html

Üks näide viimasest suurest ''tõest'' on see, kui klöõpsata kikilipslase filmiikoonile ...
Mesinik, Rebaseonu, Pokumees ja Tormi ning nii mõnedki veel analüüsivad ja kirjutavad ka sellest analüüsist, püüan minagi.

Vaata Spunk - need isikud on vaid ettelükatud kahuriliha ja seda ilmselgelt, sest nad on ju suure äri osa, mille ainsaks deviisiks on kasum kordades, lihtne tööinimene huvitab neid vaid siis, kui see mass ei analüüsi vaid peab lõuad ja teenib klikki edasi .

Aga õues on imeilus talveilm Smile

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

küsimused ja vastused

Tere!
tahaksin foorumit teavitada minu poolt esitatud küsimustele tartu loomade registrite büroo ametnikule
1.kas mesilaste register on koostatud?
vastus-ei regame koduloomade registrisse.
2.miks on see vajalik?
vastus-pria ei tea sellest midagi,algatajaks on EML
3.mis on piiritletud maaala,ehitised?
vastus-see on see osa maast mis on hõivatud mesitarudega mis kuuluvad regamisele,sellele tarule või grupile antakse number ja kaardistakse.
4.kuidas toimub registreerimine?
vastus-iga mesinik läheb lähimasse pria büroo kontorisse ja regab kõik tarud arvuliselt-tühje muidugi mitte.
5.kas regamine on tasuline?
vastus-ei ole.
6kui ei registreeri?
vastus-kohalik vet. töötaja teeb sel juhul ettekikjutise,selle korduval mittetäitmisel määrab rahalise karistuse.
igal uuel aastal toimub uus registreerimine.
palun lugege ja tehke ise vastavad järeldused.

mart ära võta südamesse vaid .......

kui sina tahad pärisori olla lase käia, varsti pannakse meile kiip ka p....se, et meil silma peal hoida. Totaalkontroll on selle seaduse mõte muud ei midagi. Aga kelle huvides, eks varsti selgub.

Mesindusliit peaks selle eest vastust andma.

Kui mesindusselts selle jama taga on peaks tõsiselt kaaluma juhtkonna vahetust !!!

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja rebaseonu pilt

bljaha muha

Head lingid, mesilastega tegeleja.
6. kui ei registreeri?
vastus- kohalik vet. töötaja teeb sel juhul ettekirjutise,selle korduval mittetäitmisel määrab rahalise karistuse.
.. muig

Rannakaluri kutse on välja suretatud. Isegi vene ajal oli neid kordades enam, mis sest et partei nuhk igas paatkonnas olema pidi.
Maalt on kadunud väike lehmapidamine, sest kombinaadid ei võtnud enam nende piima vastu.
Teravilja ei tasu enam kasvatada kui maad ei ole sadades hektarites.
Mesindust ei õpetata koolis.
Maal ei tasu ja ei lasta väiketalunikul enam midagi teha. Istutatakse abiraha ja toetuste süstla otsa. Tehke turismitalusid, ärge te tootke. Teenige saksasid kui nad puhkama tulevad. Pange endised põllud metsa alla.

Kurat, orjapõli nagu kestaks edasi. Mõisa ajal olid kilter, kubjas ja aidamees matsirahvast. Ise nad pidasid end paremaks aga saksad jälle ei pidanud neid võrdseteks endaga. Kõik kordub, nüüd on kilter seadusandja, kubjas täitevametnik ja aidamees maksuametnik.
Enamus vaatab kõrvalt nagu mõisa peksupingi juures peale töönädalat, loodavad et ehk neist läheb mööda. Ei lähe! Tuleb otse pihta. Inimesed loodavad et ega minuga juhtu. Juhtub. Täna, homme. Eile, aga me ei tea veel seda. Nagu seda tõestab käesolev juhtum.
Mõtelge!!!
Meie koju võib seaduse jõuga tulla
1. Elektrikontroll
2. Suitsuanduri kontroll
3. Mesilaste järelevalve?!
4. Kes homme võib veel mu koju trügida?
kus kurat me elame?

Kas tõesti jälle EML

murka1 kirjutas:
Kui mesindusselts selle jama taga on peaks tõsiselt kaaluma juhtkonna vahetust !!!

Kui selle taga tõesti taas EML on, siis ma ei imesta üldse miks Eesti mesinikele sellised tobenaljakaid nõudluseid rakendatakse. Ega see ju esimene kord poleks. Teatavasti on neid põõsasse pissimisi ennegi olnud.
Milleks on vaja EML vaja pugeda ametnike ees pannes kannatama mesinikud, kes higi ja vaevaga seda allesjäänud mesindust veel püüavad alles hoida.

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja SPUNK pilt

muha netu, tolko bljaha

vaatasin ka need toredad filmid ära. paraku oli see kordamine tarkuse emana, midagi uut mulle see ei pakkunud. pigem suunab tagasi mesiniku sõnavõtu lainetele. kui mina lähen lõunaeestis tülli oma naisega(mesinik v. põllumürgitaja) ja kutsun seda lahendama sidorovi pimedalt tänavanurgalt (toompea lipsukandjad), siis ei ole mul küll kedagi teist süüdistada kui omaenda lollust. ma ei suuda küll selles näha maailma suurte raha- ja võimumagnaatide sepitsusi. pigem meie oma talupojalollust ja sellest rõõmuga kinnihakanud suurmesinikke ,kellele 3000 väikemesinikust konkurendi laiakslitsumine üsna mokkamööda on.
rebaseonu mainitud p.6-le lisaksin p.4. mul on oma ajaga ja paaki valatava raha eest ostetud bensiiniga muudki teha kui müts peos pria vahet sõita.

seega propageerime eesti mesindust selle täieliku likvideerimisega.

rebaseonule üleskutse

Äkki peaks pisikeste tegelast poolt seltsi juhtkonnale avaliku kirja tegema ja sinna alla üks port allkirju korjama. Olen üks kord kirjutanud seltsile, härrad ei suvatsenud isegi vastata. Kui selts selle seaduse taga on siis on tõesti aeg juhtkonna väljavahetamiseks, sest see jama ei täida mingi valemiga eesmärki pigem vastupidi. Niisuguseid puupäid ei taha üleval pidada.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

No Comments

Kulla sõbrad milleks udus surfata.PRIA kodulehel on
tekstid loetavad ja vormid vaadatavad/Registrid/Loomad/Ehitised...
Küsimus sakstele ,millal mesinikud saavad toiminguid
teha E-PRIA kaudu.
Mikroe... Mart
Mesindus on vabatahtlik hobi, äri,emadekasvatus või
teadustöö.

Tamm küsis ametnikuhärradelt ja tuli välja, et algataja EML.

Huvitav kas liidu meestele ei tule piisavalt tarude pealt arvestatavat lisakoormist. Teeme avaliku registri ja pärast saadame selle järgi arved välja. Või suured vähendavad pisikeste konkurentsi? Hing ikka väga täis kui omad selle pasa kaela keerasid. Järgmisest suurest liidu koosolekust võtan kindlalt osa ja sõna hakkan ka võtma. Aeg oma eluviisi eest lahingusse astuda, kellegi kand litsub ikka juba pikka aega mu varbaid.
Ja veel küsimus miks liit ei ole kasvõi siin lehel oma ametlikku seisukohta selles küsimuses üles riputanud? Jälle poliitika, et las karjuvad varsti unustavad ära ja karavan läheb edasi. Küsimus kas lepime sellega.

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

küsimuse võib...

...esitada ka nii et äkki too ametnik ei olnud kompetentne vastama ja andis laest vastuseid,milles ma küll isiklikult kahtlen.

Kaastunne...

...mesinikele, kes EML´i kuuluvad(loe tänaseni kuulusid) ja EML´ile endale, kui tõesti EML ise selle jama taga on, aga vaid, KUI ON ja tamme jutt paika peab! Loodetavasti saame lähiajal teada tegeliku tõe ja pole õigust enne kedagi "risti lüüa", samas eesti on liiga väike, et tõde varjata ja meist paljudel on sidemeid nii PRIA´s kui ministeeriumis, et tõde päevavalgele tuua ja seda me ka teeme...üksipulgi harutame teema lahti ja toome sigadiku(d) mesinike kogukonna ette! Uskuge, selle teadmisega pole selle jama autoril lihtne edasi elada, kui tuhanded häiritud mesinikud oma viha ja raevu talle mõtetes valavad...ja mõttel on teatavasti tohutu jõud...ning kui selliseks osutub tõesti keegi omadest, siis ei maksa viimases kahelda !

Seltsimees Meehaldjale.

Ega Te selles paralleelmaailmas juhuslikult ela? Selles, kus viie rikkama hulka saadakse.Ehk ei ole Teil seitset kontrolli kohal olnud nagu meil siinmail.Ega ka kordistunud kohustusi ja topelt sotsiaalmaksu.
Teen ettepaneku vabatahtliku tarude registreerimise,mis tagaks kahjude kompenseerimise.
Eesti jaoks on kahjulik lauslitsenseerimine mesinduses,mis tolmendamist piirab.
Pestitsiidid toimivad mesilastele ka siis ,kui neid korra kohaselt kasutatakse.
Pole midagi hullemat kui oma vabaduse eest mitte seisvat rahvast.Seiske enda eest!

veel pisut

Eestis ei ole põldu kus mesilased ei lenda. Seega väidan, et jälle on sääduse tegemist valest otsast alustatud. Ma tahaks näha kuidas on juriidiliselt võimalik tõestada, et just see põllumees tekitas mesilaspere huku. Unustage see kahjunõude mõte ära see ei hakka reaalselt kunagi toimima. 70 pere hukku põhjust ei suutnud kaks lugupeetavat teaduslaborit isegi kindlaks teha. See asi pole tehtud mitte meie kaitseks vaid vastupidi.

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Meehaldjas pilt

UUPS,

näe elangi vist, vabandage mu üliblondi pead! Tundub, et Teie maailmas ongi raha see, mis asjad paika paneb.

Kel põhjust pole, ega see võitle ka nõnda ägedalt.....

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

registripidaja

koostab kindlasti nimetatud määruse alusel ka nn. "registreerimisblanketi" - võib olla siin oleks koht kus EML võiks sõna sekka öelda. Tundes eesti mesindust paremini kui mõni "registriblanketi" väljatöötaja, oleks EML-il võimalus ka mesinike huvide eest seista. Muidugi asjaga on kiire.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

No Comments

Puudutades E-PRIA teemat otsustasin seda katsetada
ja sain end registreeritud kuigi teemadele ligi ei pääsenud ning hiljem peaks asi laabuma.
Soovitan teilgi seda teha,sest siis avaneb võimalus
X-tee kaudu näha enda kohta käivaid näitajaid.
Mesilasperede arv muude asjade kõrval on tühine näitaja.
Mikroe... Mart
Tutvu sellega mida teab sinust arvuti

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja tomm pilt

Kuidas saab ... ?

Mart kirjutas:
Puudutades E-PRIA teemat otsustasin seda katsetada
ja sain end registreeritud kuigi teemadele ligi ei pääsenud ning hiljem peaks asi laabuma.
Soovitan teilgi seda teha,sest siis avaneb võimalus
X-tee kaudu näha enda kohta käivaid näitajaid.
Mesilasperede arv muude asjade kõrval on tühine näitaja.
Mikroe... Mart
Tutvu sellega mida teab sinust arvuti

Kuidas saab end registreerida ,kui teemadele ligi ei pääse ? See oleks ,kui allkirja andmine puhtale paberilehele kuhu pärast kirjutatakse sinu hukkamis otsus .Olen nõus ,et selline kaartistamine oleks vajalik aga enne kuniks pole saanud vastuse paljud küsimused mis eesmärgil seda tegelikult tehakse ma end registreerima ei kiirusta . Ja arvan ,et pigem seda x-teed kaudu leiab maksuamet tee mesiniku rahakotti veel mõne tundmatu maksu näol.Jõudu Mart loodan ,et laenu-ja muu orjus tasub end kunagi kenasti ära !

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

No Comments

Kõike puust ja punaseks ette ei tee,kuid huvi äratamiseks asjadest räägin nii nagu aru saan.
PRIA kodulehel on viide E-PRIA mille avades jõuate
suhtlemiseni mesinduse teemal.Õnnestus saada kontakt
mesitarudega.Mesitarude arvust esialgu teatada ei saa.
Iseennast puudutavaid andmeid saad vaadata kodaniku portaalist X-tee /soovitan soojalt/ kuid teed
maksuametist rahakotini ma ei leidnud.Kui on mingi
foobia siis sellest jagusaamiseks soovitan uurida enda
õigusi.
Möödaminnes uurisin võlaorjust ja nimekirjadest mind
ei leitud,kuid avastasin et relvaluba lõppeb mais.
Mesindus orjust pean jätkama 5 aastat ja rohkemgi,
kuni lahkumiseni taevastele korjemaadele,registreerituna PRIA-s olles EML liikmemaksu põhiosa maksja.
Uurisin seda Online asja ja avastasin ,et sõkalde eraldamiseks teradest kulub liiga palju aega.Foorumis
teemakäsitlused peaksid lõppema mingi ühise kokkuvõttega.
Mikroe... Mart
Kommentaarid nutavad.Seadusetegijad võiksid käia
ekskursioonil Riigikogu istungite saalis külaliste loozis.