Mesila andmed PRIA's tuleb uuendada 15. maiks

mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt
01.05.2010
15.05.2010

Põllumajandusministri 18. detsembri 2002.a määruse nr. 88 muudatus kohustas kõik seni veel registreerimata mesilate andmed 1. maiks 2010 PRIA põllumajandusloomade registrisse kandma. Kui varem kehtis registreerimiskohustus vaid nende mesilate kohta, kus tegeletakse mesindusega turustamise eesmärgil, siis alates 1. jaanuarist 2010 kantakse registrisse ka väiksemad mesilad, kus tegeldakse mesindusega oma tarbeks, sõltumata mesilasperede arvust.

1. maiks 2010 olid PRIA registrisse kantud 945 mesila andmed.

Mesilate andmete uuendamine registreeritud mesilasperede arvu osas toimub kord aastas. Iga aasta 15. maiks tuleb mesinikel teatada põllumajandusloomade registrile iga mesila mesilasperede arv 1. mai seisuga - nii ka käesoleval aastal.

Mesilate kohta, mis kanti esmakordselt registrisse ajavahemikul 1. aprillist kuni 1. maini 2010 ning mille osas on märgitud ka mesilasperede arv, ei ole vaja tänavu 15. maiks uuesti mesilasperede arvu teatada. PRIA märgib sel juhul registrisse mesilasperede arvuks sama numbri, mis teatati mesila registreerimisel.

Oma mesilate andmeid registris on võimalik edaspidi vaadata e-PRIA kaudu (Loomade registri teenus: Ehitiste andmete vaatamine), kuid praegu puudub e-PRIAs ehitise andmete juures veel mesilasperede arv. Mesilasperede arvu kohta saab infot PRIA loomade registrist telefonil 731 2311 või e-maili teel aadressil loomade.register@pria.ee.

Mesilate andmete registreerimisel on oluline ära märkida täpne mesila asukoht. Täpne mesila asukoht ning mesiniku sidevahendite andmed registris võimaldavad mesilasperede paremat kaitset taimekaitsevahendite võimalike kahjustuste eest, kuna teavet mesilate asukohtadest saavad Veterinaar- ja Toiduameti maakondlikud järelevalveametnikud ja volitatud veterinaararstide vahendusel ka põllupidajad, kes kasutavad oma põldudel taimekaitsevahendeid ja peavad mesinikke sellest informeerima.

Kuni PRIA avaliku veebikaardi mesilaid puudutava osa valmimiseni saab informatsiooni mesilate paiknemise kohta PRIA ja VTA maakondlikest büroodest.

Juhul, kui Teie mesila on registreerimata, palume pöörduda PRIA maakondlikku teenindusbüroosse, kus on võimalik määrata mesila asukoha geograafilised koordinaadid kaardil ja teha vajalikud toimingud. Enne mesila registreerimist peab selle registreerija olema ka loomapidajana oma andmed PRIA registrisse andnud. Mesilad registreeritakse samamoodi nagu teised loomapidamiskohad, kuid taotlusvormile tehakse lisaks märge mesilaste pidamise kohta ning märgitakse mesilasperede arv. Kui mesila andmed muutuvad või tegevus lõpetatakse, tuleb sellest registrisse teatada 7 päeva jooksul.

Mesilate andmetega seotud vormid on *.doc-formaadis kättesaadavad PRIA kodulehelt:
Loomapidajaks registreerumine
Mesila registreerimine
Mesilasperede arvu teatamine

Järelevalvet mesilate registreerimise kohta teostab Veterinaar- ja Toiduamet.

Allikas: http://www.pria.ee/et/uudised/mesilad.html

Seda kannet ei ole veel hinnatud

Kommentaarid

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!

Prias mesila registreerimisel

Kui mul selle maa peal pole teisi ehitisi kas selleks peetakse siis  Taru ennast või mis?

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Pria

ehitise all mõeldakse tarude gruppi koos mesilastega

Selge

selge

Pronksmedal (100p.)

mesila andmed

põlluminni ja pria vaheline kohtumine seisab veel ees. vast saadakse asi nii kaugele. et kuskile saab kirja reaalsete mesilastarude asukoht. praegune asukoha määramine on mesinike jutu järgi maakonnati erinev. asukoht asukohaks prias, aga tundke huvi oma naabruses oleva talunike vastu, kes kasutavad taimekaitsevahendeid. suhelge nendega ja jäävad mõlemapoolsed jamad ära. pria üks eesmärke nagu ma aru saan peaks olema kaardistada kõik mesilate asukohad. üks eesmärke peaks olema mesilaste haiguste leviku kaardistamine. ja uks eesmärk taimekaitsevahendi kasutajale läheduses olevate tarude kohta.

tahan teada!

Tere Tormi.
Kas sa järgmisedlaused mõtlesid ise välja või oli see kuskil veel kirjas. Mul tahavad ainult minu elukohta, mesilaste asupaik PRIAt ei huvita.
Mesilate andmete registreerimisel on oluline ära märkida täpne mesila asukoht. Täpne mesila asukoht ning mesiniku sidevahendite andmed registris võimaldavad mesilasperede paremat kaitset taimekaitsevahendite võimalike kahjustuste eest, kuna teavet mesilate asukohtadest saavad Veterinaar- ja Toiduameti maakondlikud järelevalveametnikud ja volitatud veterinaararstide vahendusel ka põllupidajad, kes kasutavad oma põldudel taimekaitsevahendeid ja peavad mesinikke sellest informeerima.

mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

sinisilm, see tekst on

sinisilm, see tekst on copy-paste PRIA kodulehelt (va blankettide aadressid, mis PRIA lehel ei toiminud), teksti allikas http://www.pria.ee/et/uudised/mesilad.html.

Tormi

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

selline lugu siis...-sain ka

selline lugu siis...-sain ka täna priast paprid kätte,et kus näha mesilagrupid kaartidel jne...
aga üks aga on ka asja juurde tulnud...kaardid küll õiged,aga erinevate ehitiste alt üks ja sama aadress...kurb...
kui ikka erinevate ehitiste numbrite all märgitud üks ja sama aadress,siis on küll kurb..-nii kurb,et nutt tuleb lausa peale,seda enam et prias sai ju kaks erinevat avaldust täidetud erinevate nn.ehitiste kohta...allkirjaga kohe kinnitatud ja puha...-seda kõike teeb kurvemaks veel asjaolu,et ehitiste registreerimiste numbrid on roheka markeriga läbi joonitud...aga aadress siis jah üks ja sama...
ja viimases maalehes kurdeti,et priat petetakse...oijahhhhh....

Käisin täna. Pidin kolm

Käisin täna. Pidin kolm paprit täitma. Ühel taheti elu- teisel mesila asukohta. Viimast näitas ka kaardil, et kas tunnen koha ära ja pani koordinaadid. Siis sain märkmepaberil numbri, mille kleepisin kõrva taha. Tea millal võib vaja minna.

Pronksmedal (100p.)

Registreerimine.

Jututoas kirjutasin juba paar korda.Minu uuringute põhjal ei hakka keegi mesinikega tegelema kui toimuvad taimekaitse tööd(mürgitamised)selleks puuduvad vastavad seadused ja ametnikud..Mesinik peab ise hoolas olema ,leidma maakasutajad oma mesila piirkonnas ,kasutama head suhtlemisoskust ja leidma ühise keele maakasutajaga.AINULT sellisel omavahelisel suhtlemisel asi toimib ja sa saad oma mesilasi mingil moel kaitsta.
Pria registreeringud siin ei toimi.
Uuringud on tehtud Taimekaitse Inspektsiooni spetsialistide kaudu.
Silver.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Regiistreerimine.

Täiesti nõus Silveriga.Põllumees kui ta tahab korralikku saaki saada peab mürgitama.Asjalikku koostööd mesinikele ja põllumeestele.Pärnu kandis väiksemad hobimesinikd pole kuulnudgi reg. nõudest ja mõni isegi varrolestast

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja Ain pilt

Ja selle registri mõte

sellisel juhul on tegelikkuses uhhh kui ilus ja tore....
Järjekordne tõehetk praegu, hiljem näeme ja tunneme tagajärgi.

Pronksmedal (100p.)

register.

Registri mõte on ,teada saada mesilasperede arv,loomulikult haiguskollete korral vastavad toimingud.
Arvan et praegu põhieesmärk saada euroopa turule raha saamise eesmärgil.Meie arvatav mõnikümmend pere ei ole mingi näitaja.Kui riigi registris on korralikult registreeritud kümneid tuhandeid peresi siis on juba alus korralikule dokumentatsioonile.
Silver

Register areneb

register areneb, nüüd saab kirja ikka mesilaste asukoht mitte mitte mesiniku saun.
Teoreetiliselt võttes saab kirja panna ka iga mesipuu koordinaadid, panin siiski grupid.

Aasta mesinikPronksmedal (100p.)
Kasutaja Jaanus pilt

Register

Täna on kahjuks seis ikka selline, et register tehti vaid registri enese pärast. Põlluharija ei saa sealt infot mesinike kohta ja mesinik ei saa sealt infot põlluharija kohta. Kahjuks Sad Öeldakse, et mesinikud soovisid registrit, nüüd nad said selle registri!? Elame nn. e-riigis kuid kahjuks suht lihtsat registrit ei suudeta toimima panna. Kõige lihtsam millele viidatakse, et pole eelarvest raha ette näha ja kogu lugu?!

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

...

Mingi register on ju veel ka mesinike liidul, kuhu sai ka andmeid saadetud. Huvitav ,mis on selle registri saatus?