tekst millega peaks

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

arvestama need kes mett müüvad:
I
1. Esmatoodete tootmine, varumine, kogumine, transport, säilitamine,
hoidmine toimub viisil, mis väldib selle saastumise. Alus: 852/2004 I lisa,
A osa, II ptk, p 2; p 4a ja p 4b

2. mee esmatootmisel kasutatakse vet, mis ei ole esmatoote saastumise
allikas. Alus: 852/2004 I lisa, A osa, II ptk, p 4d

3. On rakendatud süsteem, mille tulemusena on välditud loomade ja kahjurite
poolt põhjustatav esmatoote saastumine. Alus: 852/2004 I lisa, A osa, II
ptk, p 4f Kas surnud mesilane või herilane mees on juba mett inimtoiduks
ohtlikuks muutnud??

4. Jäätmete ja ohtlike ainete hoidmine, kogumine toimub viisil, mis väldib
esmatoote saastumist. Alus: 852/2004 I lisa, A osa. II ptk, p 4g

5. Mesindussaadustega vahetult kokkupuutuv isik peab omama tervisetõendit.
Alus: Loomatauditõrje seadus §8

Kõik, kes mett müüma hakkavad!

6. Meetootja peab meetoodangu kohta arvestust, näidates ära vähemalt mee
vurritamise kuupäeva, koguse, turustatava koguse/aja/koha/vajadusel
saatelehe numbri. Alus: 178/2002 art.18 NB! See punkt vajaks ettepanekuid
ja läbitöötamist!!

7. Mee turustamisel (teistele käitlejatele) on vormistatud nõuetekohane
saateleht. Alus: 178/2002 art.18

8.Mesi, mida turustatakse mee nimetuse all või kasutatakse toidu koostise,
peab vastama teda iseloomustavatele koostis- ja kvaliteedinõuetele. Alus: TS
§12 lg 4; VVm 41 §2lg7

9. Mesinik on teadlik, et tal on kohustus teavitada Veterinaar- ja
Toiduameti kohalikku asutust mesilaste haigestumisest või muudest
asjaoludest, mis võivad tema poolt toodetud esmatoote kaudu ohustada inimese
tervist. Esmatootmise käigus võetud provide mittenõuetekohaste
analüüsitulemuste korral rakendab mesinik seadustest tulenevaid meetmeid
mesilaste ja esmatoodete käitlemisel kui on tegu inimeste tervise
seisukohalt tähtsate tulemustega ja peab selle kohta igakülgset arvestust.
Alus: 852/2004 I lisa, A osa, II ptk, p 4h; 4i; III ptk, p 8d ja 178/2002
art. 19

NB! Mesilasete haigestumised on esmalt ohuallikaks teistele mesilastele, kui
mesinik kasutab haiguste raviks selliseid ravimeid mis on keelatud siis
alles muutub ohuallikaks inimestele!!

10. Toidu märgistus vastab kehtivatele nõuetele. Alus: TS §38-40; TMEN; VVm
41 §3

11. Plastist toiduga kokkupuutuvad meterjalid7esemed omavad nõuetekohast
kirjalikku vastavusdeklaratsiooni. Alus: 1935/2004 art 16 lg 1, VVm156

12. Toiduga kokkupuutuvad materjalid/seemed ei põhjusta toidu saastumist, ei
halvenda selle omadusi ega ohusta inimese tervist. Alus: TS §31 lg 1

II Dokumentatsioon mee esmatootmisel ja käitlemisel

1. Ravimiarvestus võimalike ravimite tarvitamise kohta mesilas
2. Arvestus mesilaste haiguste esinemise kohta mesilaperedes.
3. Dokumentatsioon sisseostetud sööda (suhkru) kohta (sööda liik ja
päritolu). MITTEVAJALIK PUNKT
4. Dokumentatsioon enesekontrolli teostamise kohta täidetud tabeli kujul või
mõnel muul viisil.
5. Jälgitavuse tagamiseks peab meetootja pidama arvestust toodetud mee ja
müüdud mee osas (kuupäev, kogus, partii nr., ostja andmed) ning ostetud
pakkematerjalide jms. Osas.
6. muu asjasse puutuv dokumentatsioon- joogivee kvaliteedi analüüside
tulemused, mee kvaliteedi analüüside tulemused, mee käitlejal kehtiv
tervisetõend

 

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!

Rahu, ainult rahu

Üks iirlane küsis brittide foorumis, milliseid lubasid tal on vaja mesindamisega alustamiseks ja tahtis selle küsimusega pöörduda valitsuse põllumajandusosakonda. Normaalse mõtlemisega mesinikud suutsid ta maha rahustada, et ta ei tekitaks ametnikes segadust ja seejärel lollide nõuete väljatöötamist.
Niipalju siis üliagaratest.

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

rahu, mitte segadust

Huvitav, kes peaks säilitama rahu kas mesinik keda vet.ametnik külastab või vet.ametnik kes foorumi algtekstis nimetatuid seaduse pügalaid jälgib. Tore oleks kui rahu säilitavad mõlemad, sest nõuded on juba väljatöötatud ja töö käib – loodud töögrupp üritab ilmsiks tulnud vastuolusid ainult siluda.
On aasta 2011 ja osa mesinikke ja paljud uued tegijad püüavad oma tegevuses lähtuda seadustest, sest valesti ülesehitatud äriplaani on raske ellu viia. On hea kui tead mis sind ees ootab nii mesindusruumide korrastamisel (ehitamisel) kui ka meekäitlemisel, turustamisel.
No see jutt oli siis üliagaratele ja nendele kes tahavad rahulikult magada, aga alati on tore toimetada ka teistmoodi, mängides luuremänge… varjuda maastikul ja registrites. Siin on küll üks tibatillukene (pea olematu) küsimus ausas konkurentsis teiste mesinikega, aga noh (üliagar) loll pidi kirikus ka peksa saama. Tahaks ka olla normaalse mõtlemisega mesinik (kui juba hilja ei ole) kui teaks milline ta peaks olema. Rix, kui viitsid kriba natuke lisaks veel, tutvusta milline on briti normaalse mõtlemisega mesinik, kas see kes „sherwoodi metsades“ tegutseb, saaks võrrelda meie omadega. Arvan, et on aja küsimus kui nende mesinike nurin, kes seadusi täidavad ja peavad konkureerima ühisel turul nende „normaalsetega“ asja paika paneb.

Vastus arlile

Kui mesinik tahab, et tulud kataksid kulusid, siis päris uisapäisa ei ole mesinduses soovitatav tegutseda. Mesinduses on nii palju määramatust (ilmastik, mesilashaigused, mesilased, mesiniku oskused), et siin ainult äriplaaniga ei vea välja. Mesi ei ole toiduaine, milleta läbi ei saa ja odavamalt toodetud lõunamaa mesi surub mee hinna alla. Siin ei kehti, et lisad omahinnale kasumi. Seepärast pangalaenu ja suurte investeeringutega mesinduses ei alustata. Kui tahetakse raha teenida, siis tuleks valida mingi muu ala. Mesinduses tuleks alustada tagasihoidlikumalt ja kui on näha, et suudetakse toota kasumlikult, siis laiendada tootmist ja teha sellest kasumist investeeringuid (sihukesed on ka USA mesinike kogemused). Toodetud mee puhtus sõltub mesiniku suhtumisest, mitte mingitest eeskirjadest.
Mesindamise tegelik tähtsus seisneb ju hoopiski õistaimede tolmeldamises. Kui nüüd tobedate nõuetega peletada hobimesinikud mesindusest eemale, kas siis hakkavad taimi tolmeldama ametnikud ja üliagarad? Huvitav kuidas?

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja metsamesinik pilt

seadused, regulatsioonid, eeskirjad . . .

Esialgu mõtlesin selle seadusejutu peale kirjutada pikema ja kriitilisema jutukese, aga hakkasin kahtlema, kas sellest on ka mingit tolku. Seepärast piirdun vaid konstanteeringuga, et inimene on muutumas (või juba muutunud) täiesti mõtlemisvõimetuks olendiks ja tegutseb nagu robot etteantud seadust punktuaalselt järgides. Ja kes ei järgi, seda saab järgmiste seaduste alusel rangelt karistada!

Kas teate, et 1-st jaanuarist hakkas Eestis kehtima veidi rohkem kui 1000 uut seadust ja seadusemuudatust, eeskirja ja mis iganes kodaniku elu ja tegevust suunavat paragrafi.

Ja näe, rix on mesindustegevust üsna arusaadavalt kirjeldanud:)

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja rebaseonu pilt

Panen ette:

Kahetsusväärselt on jäänud välja nõue:
Kuna mesinik tegeleb toiduainega siis peab tal olema kehtiv tervisetõend mida väljastab tasu eest perearst.
Transport peab vastama hügieeninõuetele, materjal soovitavalt roostevaba teras. Transport taadeldakse tasu eest 100 EUR- i igal aastal sest mesinik on loomu poolest petis.
Mesilane v herilane mees on KINDLASTI kõrgendatud ohu allikas sest Jumal teab milliselt lehmakoogilt ta just lendu tõusis. Seega tuleb kogu saastunud mesi utiliseerida vastava tasu eest loomsete jäätmete käitlemise jaamas Väike- Maarjas ja esitada vastav tõend Vetametile. Tõendite registreerimiseks luuakse eraldi amet mida rahastatakse EU vastavast fondist
p.6 täiendus: Mesinik peab turul salvestama iga kliendi näo digifotokaga, resolutsioon 800x600 pxl. Kodust müües võtma ka sõrmejälje, hulgiostjal uriiniproovi. Kes kogu mee ära ostab, selle kohta tuleb esitada vastav teade Kapole sest lihtsal inimesel sellist raha pole ja vaenlane teadupärast ei maga kohe üldse. Kõik dokumendid mee müügi kohta edastada MA- le kes loob saabuva infotulva töötlemiseks eriosakonna mida rahastatakse mesinduse arendamiseks eraldatud rahast. Materjale tuleb säilitada 15 aastat.
p.6 ahaa, tervisetõend on siin. Ei koti, tuleb uuesti taotleda sest haigustel on teadupärast peiteperiood. Seega: mesinikul peab olema 2 kehtivat tervisetõendit.
Veel: Veeproovid tuleb võtta ka kõikidest 2 km raadiuses olevatest kraavidest, loomade jooginõudest jm notsikutest. Kui meri satub nimetatud raadiusse siis tuleb osta ka vee erikasutusluba. Sest kevadel käivad mesilased end tankimas kus juhtub. Kui vesi ei vasta joogivee nõuetele tuleb mesila sulgeda ja mesinik maksab trahvi 100.- EUR/ tarust
Registreerida tuleb ka kõik lennuraadiuses avastatud herilaste ja vapsikute pesad. Kui metsast avastatakse registreerimata metsik sülem siis tuleb see koheselt hävitada sest büroraatia ei saa sealt ju sentigi. Sülemi mesilasse toomiseks on vaja ERILUBA mille vormi veel ei ole olemas aga mis sellest. See maksab 50 EUR- i.
See sülem peab olema karantiinis 2 nädalat. Sülemi lendulaskmist kontrollib vastav ametnik, kohalesõit maksab 50 EUR- i.
Mesilasema ostu puhul väljastpoolt oma mesilat tuleb müüjalt küsida mesilasema hambakaart ja tõend et ta ei põe sugu- ega muid haigusi. Linnugrippi ntx. Üldse peaks mesilasemade kasvatamist ka reguleerima hakkama, praegu tegeleb sellega masendavalt palju diletante. Kontrollimatutes tingimustes ei saa ju rääkida mingist tulemusest ja see on juba mesindusele OTSENE OHT!
P.S. Dokumentatsioon suhkru ostu kohta on KINDLASTI VAJALIK sest siin me räägime juba EU vanade liikmesriikide prioriteetidest ja kui me selle tähelepanuta jätame, MIS MEIST NII MÕELDAKSE ?!
p.4 täiendus: Lisaks enesejälgimise dokumentatsioonile tuleb sisse viia ka eneserahuldamise dokumentatsioon ja videosalvestised kvaliteedikontrolliks.

Tervitab Rebaseonu

PS. Tormi, sa võid mu postituse kustutada kui vajalikuks pead.

Aga see jäta alles:
http://www.youtube.com/watch?v=clBfXCnDWQI

Pronksmedal (100p.)

Ettepanek

See on suurepärane! Kui mõni vaba koht kontrollijale jääb võta mind tööle. Teenin rohkem kui need eeskirju mittetäitvad "töölised" mulle sisse toovad.

seadus

Kas Sa ise ostaksid mett, kui need seadused on täitmata.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja metsamesinik pilt

ostaksin küll

Enne kui ostaksin mett või mis iganes väiketootja talutoodangut, tahaksin näha sellesama müüja/tootja kui mitte just tootmisruume, siis vähemalt tema elamist väljaspoolt. Mesiniku puhul näiteks kui õu on niidetud, lillepeenrad rohitud ja mesipuud korralikud ning ilusa värvikihiga võib eeldada, et ta ka meesse samasuguse hoolega suhtub. Ning kui talle endale kaevuvesi juua kõlbab, siis pole oluline, on veeanalüüs tehtud või mitte.

mesindusmaja

Mesindusmaja ja mesila on mesindustalu visiitkaart.See oleks üks valdkond millele peaks EML tulevikus tähelepanu pöörama. Kui me ei pea oma visiitkaarti häbenema on kõik korras.

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

lisan kindlasti

need tekstid oma rubriiki "jutuka parimad palad". Nii et kontroll oleks vajalik ainult kontrollijad pole need õiged ja kontrollimise objektid valed - "niidetud muru, rohitud peenrad" on parem,... aga mida ikka, ei hakka eelmiste postitajate eeskujul ilkuma. Vet.amet esindabki neid tarbijaid kellel pole aega sinu rohulible pikkust mõõtma tulla. Jõudu ja jaksu kontrollkäikudel.

Arlile

Mesinduses suhteliselt algajana ei peaks sa nii palju energiat pühendama mesinduspoliitikale, kuivõrd praktilisele mesindamisele. Kui tulevad teadmised mesindamisest, näed ka probleeme selgemini. Parem mine vaata vahel, kuidas su mesilased talvituvad, siis ehk ka meel rahuneb.
Muide, ühel Ohio osariigi mesinikul on sellel talvel 500-st mesilasperest 200 juba hingusele läinud. Laboris midagi peale varroa ei avastatud ja varroatõrje oli tal ka tehtud.

talvekahjud

Meil oleks viimane aeg mõelda VET .teenindusele. Mesinduses haigused teevad tohutud kahju. Ärge saage valesti aru - ma ei mõtle mitte vet. kontrolli vaid vet. teenindust.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Võta rahulikult.

Rix ja teised hüsteeritsejad tekitavad siin tihtipeale paanikat , et kohe kohe on mesilaspered hukkunud. Mesilased talvituvad praegu väga hästi. Mesinik võiks jaanuari kuus korra kontrollida et langetis poleks lennuava kinni blokeerinud. Käisin täna oma 3 raamiseid, 5 raamiseid ja suuri peresid osaliselt vaatamas. Kõik talvituvad ilusasti. Sööta on kulunud vähe ja pered ei ole seest ka niisked. Kobarad ilusad.

Suitsik

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

ohhoo Rix,

millest selline kiunatus,... ei märganudki, et sulle saba peale astusin. "Mesinduse head tavad" pole minu kirjutatud vaid "suurte poiste" poolt kes mesinduses juba kaua toimetavad nii nagu ka selle foorumi algtekst mille ma info jagamise mõttes siia ülesriputasin pole minu kirjutatud. Kui tahad mulle isiklikult õpetussõnu jagada kasuta postkasti või nii nagu jutukas Dan teeb, vaevalt, et kõik tahavad siin neid isiklikke mõttevälgatusi kuulata.
P.S. pered juba esimesel kuulatud, kuidas Iowa mesinikel pered talvituvad kas talvekahjud suured või polegi seal talve?

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja metsamesinik pilt

totaalkontroll

ei ole hea ja ei saa kunagi olema inimeste hüvanguks.
Kõiksugu kontrollivad ametkonnad ei esinda mitte tarbijaid, vaid pigem iseennast! Suur osa neist ametnikest hoiab kahe käega oma toolist kinni, seega töö tegemiseks peaks justkui kolmas käsi olema . . .
Aga ei ole ju . . .
Kindlasti on ka neid ametnikke, kes oma tööd reaalsustundega teevad ja oma missiooni trahvide kogumise asemel abistamises näevad, kahjuks tundub nende hulk siiski napp olevat.

Mesiniku naine teeb köögis süüa. Terve pere sööb ja veedab öö voodis mitte kempsu ukse taga järjekorras. Seega toit ei olnud saastunud.
Järgmisel päeval kupatab mesinik naise köögist välja, tarib sinna vurri ja õhtuks on tal kakssada kilo mett purkides. On see mesi nüüd siis saastunud?

Olen märganud, et kui inimene suudab oma majaümbruse puhta ja korraliku hoida, on ka sinna majja astudes põhjust välisjalatsid ära võtta ilma et tuleks karta sokkide määrimist.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Lisa Arli poolt kirjapandule.

Ma panen kirja mis praegu minult kui mesinikult kontrollitakse ( 16-lõputu arv).

1. Et ma oleksin PRIA registris.

2. Et oleks olemas meeanalüüs.

3. Et oleks olemas enesekontrolli plaan.

4.Et oleks olemas joogiveele vastav vee analüüs.

5.Tuleb anda vet. ametile iga kuuselt teada kui palju ma mett olen pakendanud ja müünud.

6. Tuleb pidada arvestust mee vurritamise üle ( mis päeval, kui palju, mee pütid varustatud vurritus kuupäevaga).

7. Peab omama kehtivat tervise tõend.

8. Pakendamisel tuleb panna purgile antud mee vurritamise kuupäev.

9. Pidada ravimi arvestust.

10. Pidada mesila päevikut,tarukaarti. Tarud peavad olema nummerdatud.

11. Peavad olema sertivikaadid et nõud sobivad mee hoidmiseks.

12 Pidada päevikut mee müügi ja pakendamise kohta.

13. Tuleb pidada arvestust kahjurite tõrjevahentite kohta.

Nüüd vist sai kõik paberi määrimised kirja.

Täna just andsin kohaliku vet.ametile teada palju mul mett veel alles ja palju müüdud eelneval kuul.

Suitsik

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja einokaiko pilt

Enesekontrolli plaan ?!

Huvitav , ehk selgitaksid lähemalt .

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

enesekontrolli plaan

neid on mitmeid olenevalt sinu tegevusvalkonnale, arvan, et meepakendajale ja hobimesinikule on need natuke erinevad aga googelda,... siin üks näide: http://www.vet.agri.ee/static/body/files/628.Juhend_EKP_(eraelamu)_01.02.2010.pdf
Kui asi tõsimalt huvi pakub konsulteeri vet.ametiga. Kuna paljudel mesindamine ei ole aastaringne tegevus siis ka plaanid teised.