Mesinduspäevade ja –õppuste kava, märts – mai 2007

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mesindusõppuste ja –loengute kava, märts – mai 2007.

Õppused ja loengud on kantud ka mesindus.ee sündmuste kalendrisse.

1. Tartu Aiandus- ja Mesindusselts, Soola tn. 1 a, õppe- ja teabeõhtud kell 17…20:
14.03.2007. Meekäitlemine ja nõuded kvaliteetsele meele. Jaanus Tull.
11.04.2007. Kevadised ettevalmistustööd mesilas. Hillar Kalda
09.05.2007. Lõunamaa – mesiniku ja aedniku pilgu läbi. Hillar Kalda; Jüri Vint; Mai Kiik

2. Tallinna Mesinike Seltsi teabepäevad toimuvad Tallinnas Akadeemia tee 23 A
kell 17.30…20.30 Uku Pihlaku korraldamisel järgmise kava kohaselt:
13.03.2007. Ravimtaimed on enamikus head meetaimed. Ravimtaimede ja mee tervistavad omadused ning kooskasutamise ühistoime. Esineb ravimtaimede asjatundja Tiiu Väinsaar.
10.04.2007. Nõuded mesindusruumidele ja mee tootmise ning käitlemise korraldamisele, head mesindustavad ja nende rakendamine.
08.05.2007. Kevadised tööd mesilas, mesilasperede laiendamine, sülemlemise vältimine, emalahutusvõre kasutamine lamavtarus ja korpustarus.

3. Põlvamaa Mesinike Seltsi õppe- ja teabepäevad toimuvad järgmise kava kohaselt:
12.03.2007, Räpina Aianduskoolis kell 9.00 – 12.00. Mesinduse hetkeseis ja probleemid Eestis. Mesinduse tasuvus ja seda mõjutavad tegurid, võimalused mesinduse tasuvuse suurendamiseks. Esineb Raimo Kiudorf.
27.04.2007, Räpina Vabahariduskeskuses kell 17.00 – 20.00. Ülevaade mesilaste talvitumise tulemustest, tekkinud probleemidest ja võimalikest lahendustest ning kevadistest töödest mesilas. Esineb Eha Metsallik.
11.05.2007, Räpina Aianduskoolis kell 9.00 – 12.00 ja praktilise õppusena kell 13.00 – 16.00 Raimo Kiudorfi mesilas. Kevadised arengud mesilasperedes ja vastavad praktilised tööd mesilas (mesilasperede laiendamine, sülemlemise vältimine jne.). Õpetab Raimo Kiudorf.

4. Saaremaa Mesinike Seltsi mesinduspäevad, mesinduskursuse õppused ja täiendusõppused. Mesindusloengud ja teoreetilised õppused toimuvad Kuressaares Rahvakooli ruumides, praktilised õppepäevad toimuvad Muhus Hellamaa külas Aimar Lauge mesilas. Kõigi õppuste algus kell 10. Mesinduskursuse õppused viib läbi Aimar Lauge järgmise kava kohaselt:
10. 03.2007. Sissejuhatus. Mesilaspere bioloogia. Mesindusinventar. Varakevadised tööd mesilas. Mesilaspere puhastuslend, perede kiirläbivaatus ja esmane hooldus.
24.03.2007. Praktiline õppepäev mesilas. Esimesed kevadised tööd mesilas. Tutvumine mesilahoonega ja suurinventariga. Korpustaru põhjade puhastamine, sööda olemasolu kontroll, haudme kontroll. Perede lisasöötmine (kandi või vedelsööt).
Väikeperede läbivaatus ja kontroll. Kärjeraamide traatimine, kärjepõhja sisse panemine. Tarude desinfitseerimine.
21.04.2007. Praktiline õppepäev mesilas. Mesilasperede laiendamine, nõrkade ja mesilasemata perede abistamine. Vaha sulatamine.
12.05.2007. Kevadised arendus- ja laiendustööd mesilas. Mesilaspere paljunemise bioloogilised alused, sülemlemine ja selle ärahoidmine. Mesilasperede sihipärane paljundamine.
26.05.2007. Praktiline õppepäev mesilas. Mesilasperede laiendamine. Emalahutusvõre kasutamine, mesilasema otsimine. Valmistumine emadekasvatuseks. Kolme- ja viieraamiliste perede laiendamine ning tootmisperedeks kasvatamine, ümbertõstmine suurtesse tarudesse. Õietolmu kogumine.
07.04.2007. Saaremaa mesinduspäev toimub Kuressaares kell 10-15. Teemad: Saaremaa puhta ja kvaliteetse mee propageerimine, mee kvaliteedi hoidmine ja kontroll. Varroatoosi ja teiste mesilashaiguste profülaktika ja ravi. Lektorid Aimar Lauge ja Arvi Raie.

5. Hiiumaa Mesinike Seltsis on kavandatud järgmised mesindusalased õppepäevad:
24.03.2007. Käina Kultuurikeskuses kell 10 – 15. Hinnangud mesilasperede talvitumisele Hiiumaal, perede puhastuslend ja kiirläbivaatus, vajadusel lisasöötmine. Kevadtööd mesilas, mesilasperede laiendamise kavandamine. Mesilashaiguste profülaktika, varroatoosi diagnostika, võrkpõhjade kasutamine. Esinevad Jaan Alt, Uku Pihlak ja teised spetsialistid.
26.05.2007. Praktiline mesinduspäev Jaan Alti mesilas Jausal kell 10 - 14. Kevadtööd mesilas, mesilasperede laiendamine, vaha-kärjepõhjade laialdasem kasutamine ja kärjevahetus. Sülemlemise vältimine, uute perede kasvatamine, mesilasemade
kasvatamine ja vahetamine. Mesinduspäeva viib läbi Jaan Alt.

6. Elva Mesinike Selts, mesindusalased õppepäevad kell 10.00...14.00 Elvas Pargi tn. 34:
21.04.2007. Kevadised tööd mesilas, perede kiirläbivaatus, vajadusel mesilasperede lisasöötmine, mesilastarude korrastamine ja värvimine. Tõnu Hiiemäe.
19.05.2007. Mesilasperede kevadine laiendamine, sülemlemise vältimine, emadekasvatuse lihtsamaid võtteid, mesilasperede paljundamine. Tõnu Hiiemäe.

7. Karksi-Nuia Mesinike Seltsi mesinduspäevad toimuvad järgnevalt:
03.03.2007, Karksi-Nuia Kultuurikeskuses kell 10 – 15. Hinnangud mesilasperede talvitumisele, vajalikud kevadtööd mesilas, perede läbivaatus ja vajadusel kevadine täiendav söötmine. Mesinik ja seadusandlus, mee tootmise ja turustamise regulatsioonid, heade mesindustavade põhimõtted. Esineb Antu Rohtla.
26.05.2007. Praktiline mesinduspäev Antu Rohtla mesilas Polli-Järve talus kell 10 – 14. Mesilasperede laiendamine, sülemlemise vältimise võtted, uute perede kasvatamine, valmistumine meekorje perioodiks. Mesilashaiguste profülaktika, varroatoosi ja kaasnevate mesilashaiguste diagnostika. Esineb Antu Rohtla.

8. Võrumaa Mesinike Seltsi õppepäev toimub 10.03.2007.a. Võrus aadressil Kreutzwaldi 113 kell 10…15. Emalahutusvõre kasutamisest. Erineva suurusega mesilate mesindusinventar, otstarbekad tehnoloogilised seadmed ja abivahendid. Mait Mardla, Rein Talmet, Mati Urbanik jt.

9. Harju Mesinike Selts, Marja 4d, kell 17-19 õppe- ja teabeõhtud toimuvad 28.märtsil, 25. aprillil ja 30. mail 2007.a. Täpsem teave – Jaan Pruljan, tel. 53 44 38 68.

10. Ida-Virumaa Mesinike Seltsi mesindusõppused ja mesinduspäevad toimuvad Kohtla-Järve Gümnaasiumis Katse tn. 2 (täpsem teave – Külli Reinberk, tel. 5276890, 3350088) järgmise kava kohaselt:
22.03.2007. Kevadised tööd mesilas. Kell 18 – 21. Esineb Maire Valtin.
28.04.2007. Meetaimed, nende kasvatamine. Mee töötlemisega seotud tööd (vurritamine, pakendamine jne.), mesilaste kahjurid ja nende tõrje. Kell 10 – 14. Antu Rohtla.
20.05.2007. Praktiline õppepäev - kevadised tööd mesilas, mesilasperede laiendamine ja sülemlemise vältimine. Mesinduspäev toimub Lääne-Virumaal Vladimir Svisdunovi mesilas kell 12 – 16.

11. Lääne-Virumaa Mesinike Seltsi mesindusalased õppused ja mesinduskursus, mida korraldab Maire Valtin, tel. 521 38 94:
31.03.2007. Mesinduspäev Rakveres Nurga tn. 24 (Nurga Külalistemaja) kell 10 – 14. Kevadised tööd mesilas, mesilasperede läbivaatus, vajadusel lisasöötmine. Pesaruumi soojustamine, vahelaua abil Blinovi pesa meetodi kasutamine. Mesilasperede kevadine laiendamine ülesehitatud kärgede ja kärjepõhjade abil.
15.03.2007. Mesinduskursus Rakveres Pikk tn. 29 Kunderi Seltsi ruumides. Esimene õppus kell 18 – 20. Mesinduse põhimõisted, mesilaspere bioloogia, mesilaste pidamise põhitõed.
22.03.2007. Varem kavandatud mesindusõppust ei toimu, teemad on üle viidud 29.03 ja 05.04 õppepäevadele.
29.03.2007. Mesinduskursus Rakveres. Teine õppus kell 18 – 21. Mesiniku ja mesila aastaring, erinevad hooajalised tööd mesilas. Mesindustõud, nende põhilised tunnused ja erinevused, eelised ja puudused. Mesilasperede paljundamine, erinevad võtted. Mesindustehnoloogia põhitõed ja lahendused, kasutatav mesindusinventar.
05.04.2007. Mesinduskursus Rakveres. Kolmas õppus kell 18 – 21. Mee omadused, kvaliteedinäitajad, kasutamisvõimalusi. Mee tootmise, käitlemise, pakendamise ja säilitamise põhilisi tehnoloogilisi lahendusi. Mesilaste haigused ja kahjurid tõrje ja profülaktika. Head mesindustavad
26.04.2007. Mesinduskursuse praktiline õppus Injus Maire Valtini mesilas kell 17 - 19. Kevadised tööd mesilas, mesilaspere läbivaatus ja esmane laiendamine. Kasutatav mesindusinventar, selle hooldamine ja korrastamine.

12. Põltsamaa Mesinike Seltsi õppepäev Pajusi vallas Pisisaare küla Kubja talus Jüri Luguse mesilas toimub 12.05.2007.a. kell 10-15. Teemad: Kevadised tööd mesilas, mesilasperede laiendamine, sülemlemise vältimine, ratsionaalsed tehnoloogilised võtted mesilasperede hooldamisel. Korraldab ja esineb Jüri Lugus.

LisaSuurus
III_kvartal_mesindus6_oppepaevade_kava_mesindus.ee-26.02.2007.pdf16.44 KB
Seda kannet ei ole veel hinnatud