EML peamised eesmärgid ja tegevussuunad

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

EML tegevuse peamised eesmärgid vastavalt põhikirjale:

* Eesti mesinduse koordineeritud arendamine ja mesindusele ning oma liikmetele-mesinikele võimalikult soodsate mesindusalaste tingimuste loomine;
* mesinduse kui looduslähedase tegevusala või harrastuse tutvustamine ja populariseerimine;
* mesinike esindamine, nende huvide ja õiguste kaitsmine kõigis instantsides.

EML põhilised tegevussuunad oma eesmärkide saavutamiseks:

* vabariigi tasemel mesindusalaste probleemide tõstatamine ja avalikustamine;
* osalemine mesindusala kesksete vabariiklike ja piirkondlike arendusküsimuste arutamises ja lahendamises;
* arvamuste ja ettepanekute esitamine mesindusalaste seadusaktide, juhendite, määruste ja muude normdokumentide projektide kohta;
* mesindusala nõustamise, loengute, õppuste, konverentside, näituste, messide ja teiste ürituste korraldamine;
* mesinike erialase täiendõppe ja väljaõppe korraldamine või nõustamine;
* mesindusalase arendus- ja aretustegevuse ning uuringute nõustamine ja koordineerimine;
* mesindusalaste trükiste ja muude teabematerjalide väljaandmine ja levitamine (sh ajalehe "Mesinik" väljaandmine);
* sidemete ja koostöö loomine ning arendamine välisriikide ja rahvusvaheliste mesinike organisatsioonidega.

Seda kannet ei ole veel hinnatud