Olustvere TMK võtab kuni 10. jaanuarini 2012 vastu dokumente mesiniku erialale

mesindus.ee haldajaHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)
28.11.2011
10.01.2012
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool võtab kuni 10. jaanuarini 2012 vastu dokumente mesiniku erialale. Noortele, kel on huvi mesiniku elukutse vastu, annab see võimalues panna õlg alla Eesti põllumajandusele ja seista hea puhta Eesti mee eest.

Õppekava eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks põllumajanduse valdkonnas mesinikuna ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Õppekava ülesanne on valmistada ette kutselisi mesinikke, kes väärtustavad oma kutseala ja arendavad kutseoskusi, oskavad planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd, oskavad iseseisvalt rakendada kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides. Nad on orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele, vastutavad enda ja kaastöötajate turvalisuse eest ning tulevad toime ohuolukordades, töötavad tervist ja keskkonda säästvalt ning on vastutusvõimelised ja oskavad teha eetilisi ja õiguspäraseid valikuid.

Õppima võetakse isikud, kes on omandanud keskhariduse. Kutseõppe õppekava edukalt läbinud õppijal on võimalus sooritada kutseeksam ja omandada mesiniku V taseme kutsekvalifikatsioon.

Ettevõttepraktika toimub parimates tootmismesilates aktiivsel mesindusperioodil, 2012. aastal 21. maist 12. oktoobrini.

Keskmine: 5 (1 vote)

Kommentaarid

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Paljud

siinsed mesinikud ka Olustverre õppima lähevad?

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

ma läheks,aga raviarst ei

ma läheks,aga raviarst ei luba...