Esimehe veerg

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Suvesooja on tänavu nii palju olnud, et seda jätkub veel kuni sügava sügiseni. Septembris käis korraks öökülmade laine üle Eestimaa. Aga praeguseks on juba oktoobri lõpp lähenemas, kuid külmasid pole veel kusagilt paistmas, lumest rääkimata. Päevane temperatuur ulatub 15 kraadi tasemele ja öödki on veel soojad. Ka mesilased näivad tundvat ennast veel üsna suviselt.

Päeviti mesilas tarudele pilku heites võib märgata, kuidas üksikud mesilased veekandami või isegi õietolmukoormaga lennuavast tarusse lipsavad. Paljudes peredes on veel hauet, mõnes lausa mitmel kärjel. Näib, et mõneski peres tekkis söötmise järel eriti entusiastlik haudmetegevus. On oht, et sel viisil kahanevad mesilasperede talvevarud kiiresti ja õigete talvekülmade saabudes võib nälg mesilasi kollitama hakata.

Tänavu oli Eesti mesinikele enamasti väga hea meesaagi aasta. Paljud mesinikud räägivad rekordsaakidest, mis saja ja enama meekiloni pere kohta ulatuvad. Eks see kurnas omal viisil nii mesinikke kui mesilasperesid. Ja paljude perede hiline tugev haue on omamoodi kaitsereaktsiooniks, et talvitumiseks vanade ja väsinud mesilaste asemele uus noorte tugevate mesilaste põlvkond kasvatada.

Mesilasi ootab ees talvepuhkus ja ka mesinikele annab talveaeg veidi hõlpu. Kuid ega mesinike tööd ka talvel lõpe. Paljudel on meemüügiga veel suur töö ees ootamas. Vaha vajab sulatamist ja inventar kohendamist. Aega tuleks võtta ka tagasivaateks suvele, kokkuvõtete tegemiseks ja lõikuspeokski. Alles seejärel saab mõtte liikuma lasta, et juba järgmise suve ja kaugema tuleviku suunas plaani pidada.

Eesti mesilate tehniline tase ja oskused on juba üsna heal järjel. Aga mee müügiga ei lähe veel kaugeltki kõik nii, nagu tahaksime. Turustamise ja meeturu edendamise külg tahab Eesti mesinduses kiiret edendamist. Mett lattu aastateks seisma toota pole mõtet, sest mesinik vajab mee eest raha nii igapäevaseks tarbeks kui mesila arendamise vajadusteks.

Et mee müük paremini õnnestuks, peaks Eestis olema rohkem mee tarbijaid. Need uued meetarbijad ei sünni iseenesest, neid tuleb sellele tervislikule teele juhtida. See misjonitöö on mesinike kui mee tootjate huvides. Nii tulebki mesinikel endil mee suurema tarbimise propageerimise eest ise väljas olla. Seda meepromotööd saab igaüks ka ise teha. Aga tulemus on hoopis tõhusam, kui mesinikud ühisrindena uute mee tarbijate kasvatamise ja suurema mee tarbimise suunas tegutsevad.

EML on käivitanud mee tarbimise propageerimise projekti, mis peaks kolme aasta jooksul märgatavalt parandama mesinike oma mee turustamise võimalusi Eestis. Eesmärgiks on suurendada seniste mee tarbijate huvi mee vastu ja võita juurde uusi tarbijaid. Abivahenditeks on kavandatud mee kasulikke omadusi tutvustavad ja mee kasutamist propageerivad väiketrükised ja reklaamlehed, samuti raadio- ja TV-esinemised, reklaamfilmid, plakatid. Mee tutvustusi tehakse koolides ja lasteaedades. Korraldatakse meepäevi ja osaletakse mett propageerides ka teistel suurtel vabariiklikel messidel.

Seda projekti toetavad rahaliselt nii Euroopa Liit kui Eesti valitsus. Kuid ligi kolmandik kuludest tuleb katta mesinikel omapoolse osamaksuna. Ilma mesinike rahalise osaluseta EL ega Eesti riik projekti ei toeta. Osamaksu kavatseb EML koguda mesilasperede arvu alusel täiendava liikmemaksu vormis. Meeturu arendusprojekti rahaliselt toetanud mesinikud saavad kasutada mett tutvustavad ja reklaamivaid väiketrükiseid ja reklaamlehti, mida projekti raames valmistatakse. Lisaks neile loodab EML pakkuda muid võimalusi mee turustamise edendamiseks.

Hilissügis ja talv on mesinikule muu hulgas ka tagasivaate, arupidamise ja uute otsuste tegemise aeg. Ka pettumuste põhjuste ja tehtud vigade üle on aega juurelda. Ikka selle nimel, et edaspidi mesindusest suuremat rõõmu ja rahulolu leida.

Mesinduspäevad ja muud mesinike kokkusaamised pakuvad omajagu uut teavet ja sünnitavad sageli värskeid mõtteid, kuidas edaspidi oma mesilas asju nutikamalt korraldada. Pealekauba leitakse lõõgastust teiste mesinike seltsis ja lustlikku vaheldust argipäevale. See kõik lisab talvituvate mesinike unisevõitu hämarpäevadele vürtsi ja mõttevirgutust.

Kohtumisteni mesinduspäevadel!

Aleksander Kilk
EML juhatuse esimees