Suvine vabariiklik mesinike teabepäev Tartumaal, Elvas, Kesk 30 (Huviala- ja kultuurikeskus „Sinilind”) 21. juulil 2012.a., algusega 9.00.

Aasta mesinikKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja alfa pilt
21.07.2012 09:00

Päevakava

09.00–10.00 Registreerimine.
10.00–10.10 Teabepäeva avamine.
10.10–10.45 Eesti mesinduse olukord 2012. Lektor Antu Rohtla.
10.45–11.30 Kuhu ja miks kaovad mesilased. Lektor Marika Mänd (Eesti Maaülikool).
11.30–12.30
Mesilasperede hukkumisest, selle põhjustest ja lahendustest. Mesilaste
tervise praegune olukord Rootsis ja mujal maailmas. Lektor Preben
Kristiansen Rootsist (tõlge eesti keelde).


12.30–13.30 Lõuna.
13.30–14.15 Orgaaniliste vahendite kasutamisest varroatoosi tõrjel. Lektor Aado Oherd.
14.15–15.00
Mesilasperede suremuse ja haiguste alane seire Euroopa Liidus ja
Eestis. Tarulangetise 2012. a. varakevadiste seireanalüüside kokkuvõte.
Lektor Arvi Raie.
15.00–15.45 Apis cerana-mesilaste kasvatamine
Vietnami etniliste vähemuste ja väiketootjatega maapiirkondades
2009–2012. Lektor Lotta Fabricius Kristiansen Rootsist (tõlge eesti
keelde).
15.45–16.00 Ülevaade EMLi tegevustest. Marianne Rosenfeld, EMLi tegevjuht.
16.00–16.15 Teabepäeva kokkuvõte ja lõpetamine.
16.15–18.00
Teabepäeva lõpus toimub mesilate külastamine, mille omanikud viivad
läbi praktilised õppused, tutvustades ühtlasi oma mesindamist.


Täpsem info mesindusprogrammi kodulehelt!


Õppe- ja teabepäeva korraldamist toetab Euroopa liit Mee tootmise ja
turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010-31.08.2013
kaudu.

Seda kannet ei ole veel hinnatud