Kevadisi töid mesilas - aprill

Aasta mesinik
Kasutaja Antu Rohtla pilt

Aprillikuus on mesilased tavaliselt juba puhastuslendluse teinud, ema muneb, hauet on kuu algul juba 2-4 raamil. See tähendab seda, et toimub pere uuenemine, vanad, ületalvitunud mesilased langevad välja ja asemele tulevad uued. Kõige suuremaks tööks aprillikuus on mesilasperede kevadine põhjalik läbivaatus ja taru põhjade puhastamine.

Kui kasutatakse korpustarusid, millel on alt äravõetav põhi, siis ei pruugi pesade läbivaatamine ja põhjade puhastamine kokku langeda. Lahtise põhjaga tarude puhul on võimalik põhju puhastada (vahetada) juba mõne soojakraadi juures, kuid perede põhjalikuks läbivaatamiseks peab õhutemperatuur varjus olema ikka üle 10 plusskraadi. Lahtise põhjaga tarude puhul on parim lahendus, kui mesilas on olemas mõned varupõhjad (5-6). Taru korpus liigutatakse põhja küljest lahti ja tõstetakse kõrvalolevale puhtale põhjale, seejärel eemaldatakse talvel taru all olnud põhi ja tarukorpus koos uue puhta põhjaga tõstetakse endisele kohale tagasi. Nii toimitakse kuni varupõhjad on kõik kasutusele võetud. Seejärel põhjad kraabitakse tarulangetisest puhtaks, vajadusel kuivatatakse päikese käes, desinfitseeritakse leeklambiga ja võetakse uue ringi puhul jällegi kasutusse. Meetodi eelis seisneb selles, et seda saab teha võrdlemisi jaheda ilmaga ( isegi võiks seda soovitada, sest sellisel juhul on taru põhja peal vaid mõni üksik mesilane,või ei ole seal neid üldse).

Kui aga kasutatakse lamavtarusid, on põhjade puhastamiseks kaks võimalust:

Esiteks - perede kevadise läbivaatuse käigus nihutatakse läbivaadatud raamid taru teise otsa, seejärel kraabitakse taru põhi puhtaks, eemaldatakse tarulangetis, lennuava suletakse väljastpoolt märja riidelapiga. Sama tehakse ka vahelauaaluse piluga ja seejärel põletatakse taru seestpoolt üle leeklambiga. Soovitatav oleks kasutada gaasiballooniga leeklampi. Seejärel riidelapid eemaldatakse ja kärjed koos mesilastega nihutatakse endisse kohta tagasi.
 
Teiseks mooduseks on perede ümbertõstmine puhastesse desinfitseeritud tarudesse. Meeldetuletuseks veel niipalju, et lahtise tulega tarude desinfitseerimisel tuleb jälgida, et läheduses ei oleks kergestisüttivaid materjale nagu tarumatid, kattepadjad jne. Perede ümbertõstmine on väga töömahukas ja seda tööd saab teha ainult ilusa ilmaga, kui termomeeter varjus näitab üle 12 soojakraadi. Nii lennuavade kui ka põhjade puhastamisel saadud tarulangetis kogutakse kõik kokku, vajadusel sõelutakse läbi 3 mm silmaga sõela, langetisest vaha eemaldamiseks, ülejääk aga põletatakse.
 
Kui mesilaspere kevadise läbivaatuse ajal (aprillikuu teine pool) katab üle 8 kärjetänava, võib seda tugevaks pereks lugeda. Keskmised pered katavad nimetatud perioodil tihedalt 6-7 kärjetänavat ja on korraliku ema olemasolu korral võimelised arenema peakorjeajaks piisavalt tugevaks. Pered, kes katavad kevadise läbivaatuse ajal ainult 5 või vähem kärjetänavat, on nõrgad ja nende arengut tuleb edaspidi hästi tähelepanelikult jälgida.
Peale pere suuruse tuleb kevadise läbivaatuse käigus hinnata ka haudme hulka ja selle ühtlikkust. Haudmevälja suurus ja selle välimus annab tunnistust ka ema headusest. Ühtlane ilma tühikuteta haue annab tunnistust ema heast kvaliteedist.
 
Tähele tuleb panna sööda hulka tarus. Aprilli keskel (lõpupoole) ei tohiks sööda kogus tarus langeda alla 6 kg. Kui sööta on vähem, tuleb peredele anda lisasööta. Aprilli lõpus võib seda anda juba suhkrulahusena, mis on valmistatud suhkrust ja veest vahekorras 1 kg suhkrut 1 liitri vee kohta. Sellise siirupi ühes liitris sisaldub 0,62 kg suhkrut. (mesilastele antud sööta tuleb alati arvestada suhkruna, mitte siirupina).
 
Meeles tuleb pidada ka seda, et aprillis suureneb mesilaste veevajadus seoses haudme kasvatamisega mitmekordseks. Kuigi sellel perioodil leidub looduses juba piisavalt lahtist vett, tuleb ikkagi mesilasse üles panna mesilaste jooginõu. Jootmisnõu seatakse üles tarudest mitte kaugemale kui 15 meetrit päikesepaistelisse kohta, kus vesi saaks soojeneda. Veel parem on paigutada mesilaste jootmisnõu klaasist kasti, kus vesi päikesepaisteliste ilmadega soojeneb . Mesilane võib võtta meepõide kuni 40 mg vett, mis moodustab tema kehakaalust ümmarguselt 40%. Kui vesi on külm, jahtub mesilase organism maha ja mesilane kangestub, ei suuda enam lennata tarru ja hukkub. Mesilase organismi alajahtumine ongi üheks veetoojate (aammesilaste) hukkumise peamiseks põhjuseks kevadperioodil.
 
Omaette probleemiks kujuneb hoolitsemine nõrkade perede eest. Kõigepealt tuleb püüda selgusele jõuda selles, miks pere on nõrk. Põhjused võivad olla järgmised:
  • pere läks juba talvituma nõrgana (hiline võrsikpere, ülekasvanud varuemapere vms.). Sellisel juhul on perel noor ema (millest peaks andma tunnistust ka korralik haue) ning perega ei ole vaja midagi muud ette võtta, kui soojalt katta ja anda vajadusel lisasööta (seekord kindlasti siirupina, sest see ergutab paremini pere arengut);
  • ema lõpetas sügisel varakult munemise, mistõttu pere läks talvituma suure hulga vanade mesilastega, kes talvel välja langesid. See võib juhtuda ainult vana (üle 2 aasta vanuse) emaga, kes lõpetab sügisel varakult munemise. Pere tuleb soojalt katta, anda perele ergutussööta ja esimesel võimalusel uuendada ema;
  • pere langes talvel hiirte või tihaste ohvriks ja pere talverahu pideva häirimise tõttu hävis palju mesilasi. Kui peres on korralik ema (millest annab tunnistust ilus haudmeväli) tuleb pesast kahjustatud või määritud kärjed eemaldada (hiirte kahjustuse korral oleks otstarbekas pere ümber tõsta puhtasse desinfitseeritud tarru, sest mesilastele ei näi hiirte lõhn meeldivat), asendada need korralike , vähest sööta sisaldavate kärgedega, katta soojalt ja anda ergutussööta.
  • mesilaste hulk on vähenenud mõne haiguse tagajärjel. Kõigepealt tuleb selgusele jõuda selles, missuguse haigusega on tegemist (võtta proovid ja saata laboratooriumi uurimiseks) ja alles seejärel langetada otsus edaspidiste sammude või ravi osas.
  • perel puudub ema. Sellest annab tunnistust haudme puudumine. Sellist peret tuleb väga hoolikalt jälgida ja alles siis ühendada mõne väiksema, kuid emaga perega.
 
Aprillis tuleb järele vaadata ka ületalve hoitud kärjevarud, sest juba kuu lõpupoole võib tugevamatel peredel tekkida pesa laiendamise vajadus. Kui ei ole veel jõutud varuda vajalikku kogust kärjepõhja ( u.10. lehte pere kohta), tuleb seda nüüd teha. Varutud kärjepõhjad tuleb laduda 10-12 lehe kaupa pakkidesse, mille vahele asetatakse vineeritahvel. Pakke võib üksteise otsa laduda kuni 10. Selliselt pakituna vajuvad deformeerunud servadega kärjepõhjad sirgeks ja neid on edaspidi hõlpsam käsitseda. Kuu aja pärast võib kogu paki ümber pöörata.
Keskmine: 4.5 (19 häält)