Põltsamaa Mesinike Seltsi juhatus korraldab 13. oktoobril mesinduse õppepäeva - eduka müügi saladused.

Pronksmedal (100p.)
13.10.2012 10:00

13.oktoobril k.a. toimub Põltsamaa Kultuurikeskuses mesinduse õppepäev algusega kell 10:00.

Teemad: 
  1. Eduka müügi saladused. Lektor K.Sepp TTÜ Kõrgem Majanduskool 3 tundi 
  2. Mesinik R.Terep jagab 2012.a. Soomes kogutud mesindamise alaseid kogemusi ja teadmisi sõnas ning pildis - 45 min.
  3. Itaalia Bologna piirkonna mesindusest. Lektor J. Lugus (pildid ja film) - 45 min.
Rohkem infot: www.poltsamaamesi.eu

Õppe- ja teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 - 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

Kommentaarid

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
Pronksmedal (100p.)

Põltsamaa õppepäeval

Käisin eelpool nimetatud õppepäeval, mis oli nagu ikka heal põltsamaalikul tasemel.


1. Kalvi Sepp, kes on ka ise mesinik, andis hea ülevaate turunduse põhitõdedest. Tema arvamus oli, et varade rentaablus mesinduses peaks olema vähemalt 15%.
2. Raul Terep, kes oli suvel praktikal Juha Nuutero mesilas, rääkis väga huvitavalt aga samas lühidalt ja olulist välja tuues, seal nähtust ja kogetust. Huvitav oli ka teada saada, et Juha, kellel on 1000 põhiperet, on läinud täielikult üle Farrar raamide kasutamisele.
3. Kevadisest meie mesinike reisist Itaaliasse rääkis Jüri Lugus. Tal oli tehtud reisist üksikasjalik video ja ta kommenteeris seda lisaks. Nagu videolt oli näha, seisnes neil põhitegevus tarbeemade ja mesindusinventari hankimises, tehti veel üks lühike peatus mingis instituudis ja pikem peatus ühes veinikõrtsis.


Oli asjalik päev.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Lugesin EML

viimase koosoleku protokolli!
Positiivne on lootus, et Anna uurib/üritab hakata määrama pestitsiide - meest, vahast, õietolmust! See on elutähtsalt oluline - mesinduses spetsiifiline...Saku ei saagi hakkama....neil puudub huvi!

Ei ole jälginud koolitajate - koolitust!.....Kas neid õppureid kohe konsulentideks ei saanud õpetada/vormistada....Mis takistas??/takistab?? Kas koolituse lõppu nõuandekomponendi jutlustajaid ei saanud kutsuda ning atesteerimist korraldada? Metsandus tegi omale 33 nõustajat ühe korraga....hea, kui neist kolmandik konsulentidena käima läks!
Sama võiks ju mesinduses olla....nõustajad lükkaksid maakondades elu käima! Ja neid võiks Eesti peale ikka palju - palju - palju olla! Sageli võib juhtuda, et inimene võib teadmistest punnis olla, kuid heatahtliku abistajat temast pole jne... Nii, et mida rohkem huvilisi oleks nõustajateks hakkamisel - seda parem kogu riigi mesindusele!!!

Mahemesindus peaks uues programmis suurelt /laialt sees olema.....meie 25 mahemesilat Läti 250 vastu on ikka häbiasi!....
Ja meil asustus hõredam ja metsasem ja karurikkam!

Pronksmedal (100p.)

protokoll?

kus ripub? äkki link?  Lätis myrgitatakse vähem, meil neid nõudmisi mis mahedatele tehniliselt võimatu täita jah- metsas möllavd karud, põlde myrgitavad põllumehed.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Protokoll ripub

 siin EML lehel, 8. okt. väljapanekus!

Mahemesinduse kohta võib hetkeseisuga öelda, et põldu olla ei tohi, kui tahad mahemesinik olla. Kui aga tahad ka mahemesindusetoetust saada, siis peab põld olema!((ma ei tea, kust neid naerunägusid võetakse, mida te kasutate))