Mesindus toodete tootjarühma tunnustamise taotlemine

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Vana teema uuel aastal.Põllumajandusminister kannab ette,et on selles valdkonnas moodustatud 19 tootjarühma ilma tavamesiniketa(mahemesinikud on paadis).Minu teemaarendused erilist vilja pole kandnud ei foorumis,ega programmi komisjonis.Saavutuseks oli võibolla see ,et talvepäevadel toimus ,mõni tunnike sellesuunalist mesinike tõuparandust.
  Tutvudes PRIA kodulehelt arengu teemade ja ajakavaga,selgub et tõuloomade aretustoetuse taotlemine
lõppeb kohe.Kas mesinduse tõuaretajatega või ilma näitab aeg.Senini naad tõuraamatu pidamise ja jõudluskontrolliga ,nõuetele vastavalt hakkama pole saanud.Mesindusprogrammi eelarves õngitsevad nende esindajad seevastu osavalt.
   Märtsis avaneb uus tootjarühma tunnustuse taotlemise  voor ja kardan ,et selline rühmake esialgu puudub.Tootjarühma ei saa teha pimedas tekiall.Meie suuted 10 tonnised saaksid hea tahtmise korral
sellega hakkama.Miks KMÜ selle teemaga ei tegele ,vaid püüavad põhja lasta EML-i
  Püüdsin kaasa rääkida Mee tootmise ja turustamise uue perjoodi pragrammi koostamisel tagasihoidliku sooviga,kirjutada programmi eesmärkidesse tootjarühma moodustamine,kasutades tutvustamiseks eelarvest aastas 4 loengut.Loengud ilmselt kingitakse selleks,sest talvepäevadel avati arve,kuid tootjarühma moodustamine,konkreetse ülesandena programmis,ei sobivat,kuigi turustamine on pealkirjas isegi ära märgitud.
   Otsiks mesinike kellega tootjarühma teha.Asutajad on üle 6400€ toote müügituluga mesinikud.Liikmetel
on ettevõtjaks oleku nõue.Sellised mesinikud on VTA pakendajate ja esmatootjate nimekirjas olemas.Nimekiri üle 150 mesindusega tegeleja ei ole.Nimekirja on kantud osa rahvast PRIA registreeringu
alusel ja nende sobilikust tuleb tõestada.
  Enne EML-i valimisi on põnev teada kas meie vanad ja uued juhid tootjarühma kõlbavad.Selle hinnangu
võiks igaüks antud momendil ise teha,
   Programmi sisukamaks muutmisel on kasutamata suhtlemine ministriga.
  Ootan kaasalööjate ja vanade jätkajate märguannet.
      Mart Rannu
  Hobikad,palun ärge sekkuge

 

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

... Tunnustuse taotlemine.

Täna algas peale pisikest vaheaega uus tootjarühma tunnustuse taotlemise voor,mis kestab augusti kuuni.Eesti mesinikule tundub turustusalane ühistegevus mõtetu ettevõtmisena.Kui kunagi  selles väikeses konnatiigis üksi suplemine peaks kedagi ära tüütama võiks luua omaette suhtlusvõrgustiku.
 Uude programmi tootjarühma teema sissekirjutamiseks,pöördusin ministri poole.Muud võimalust esialgu polnud,sest puudub tootmisühistu ja järjekordse
mittetulundusühistu tegemiseks puudub igasugune mõte.Pöördumises palusin  vastust,kas see kunagi tuleb ,näitab aeg.
   Mart Rannu

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mesindus toodete tootjarühma ...

Aeg  ja sündmused on sealmaal,et arendan teemat edasi.Tänan hobikaid,et laoslollustega ei esineta.EML suurkogul läheb minu hääl koos seljakotis olevatega ,juhatuse kanditaatidele ,kes on äriregistris,peavad lugu eurotoetustest ja on nõus osalema mesinduse tootjarühmas.
  Olen saanud vastuse härra Seederilt ,mida põgusalt tutvustan.Avaldati tunnustust tootjarühma  alase asjaajamise eest.Teeb teatavaks,et mesinikud  on eelneva vastava majandustegevuse puudumise tõttu jäänud ilma 2013 a,
toetusest,kuid uus võimalus tuleb 2014 a ja soovib edu esimese mesindusalase tootjarühma moodustamisel.
  Tootjarõhma teema sidumisest mesindusprogrammiga on järeldatud ,et soovin  rahalist toetust tootjarühmale,kuid sellist soovi pole kunagi olnud.(Käivitatud tootjarühm on piisavalt toetatud isegi)Vajan toetust ,et selgitada tootjarühma mõtekust ja selle tõttu soovin programmi eesmärkidesse sisse kirjutada tootjarühma  loomine. Mesinikele on lubatud juba kevadel uusi ühistegevuse alaseid loenguid.
    Mart Rannu
Kohtumiseni Viljandi rongis ja kohapeal

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Ühistegevusest ehk tootjarühmast

 EML valimised edukalt lõppenud ja arengusuundade paikapanek ning kohustuste jagamine.Loodan leida ühte vabatahtliku liitlast,kes tegeleb tootmisalase ühistegevuse ja tootjarühma teemaga.Vana juhatus ,vaatamata tugevatele tootjatele, ei andnud selles vallas midagi käegakatsutavat.
  Mittetulundusühing tootmisküsimustega otseselt tegelda ei või,kuid teoreetiliselt ollakse tootmise ja turustamise valdkonnas maailma parimad. Kas PM survestab oma pertnereid efektiivsemale arengule ühistegevuse  vallas ,ei tea,kuid mina survestan töölehakkavat juhatust.
  Tahan, et tootjata induviduaalsed toetused oleks aukohal ja uued ühistulised toetused leiaksid kasutamist.Tootjarühma tunnustuse taotlemine käib ja ootab mesinike kaasallöömist,et olla valmis 2014 a.toetuste kasutamiseks.
Tahan teada ,kes uues juhatuses sellel teemal hakkab kaasa rääkima.
   Mart Rannu
 Soovin vastust vanalt ja uuelt juhatuselt.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Tunnustamise taotlemine ...

Aasta edeneb,ministrilt mitterahuldav  vastus käes,mittetulundusühingutest uue programmi koostajatele sntud teada ,et nende rahadest sentigi ei taha.
Tänan hobikaid,et arutelu ei risustata lasteaia tasemel probleemidega.
   Miks vaikivad seaduslikud tootjad,kes on äriregistris,on kirjas MTR-s ja vet.ametis ning PRIA-s.Kas tõesti on mittetulundusühingu köidikud ja piiratud tegutsemisõigused nii armsad,et uuel tootmis ja tulu yeenimis tasemel edasi liikuda.Järsku tahetaksegi ühiselt jutelda mesindusest küla mesilas ja ühtul tantsida kiigeplatsil kaerajaani,pauside ajal kuulates edukate välismesinduse
muljeid.Moodne on levitada müüti,et mesindust ei toetata.Toetatakse küll,kui küsid.kas üksi või ühiselt.Kui minu tasuta nõuannetest aru ei saa,siis võib yeha läbi tasulised kursused.
  Antud momendil on äriregistri mesinikel tulud deklareeritud ja majandustegevuse aruanded esitatud,ning on selge, kes on tootjarühma moodustamis nõuetele vastavad ja võivad taodelda tunnustamist,et järgmine aasta(2014) jõuda toetusteni.Järelejäänud aeg tasub kulutada sellele,kuidas toetust kulutada.
    Mart Rannu

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Tunnustamise taotlemine ...

Saabumas on vaheetapp ,kus Koerus räägitakse mesinduse arengukavast. Kui ministeerium teeb ettekande ainult pr.Joosingu uuringust ,siis pole Koerus teha mitte midagi,sest teised teemad, miks ttõuaretusega pole ametlikult jõutud ja mesilaste valjasuremine jäävad vastuseta.Pikemat aega  otsin vastust kuidas jõuab oblikhape kui toimaine varroa lesta organismi.Tootjarühma asutamise vajadusest või mittevajadusest ei plaanita rääkida poolt sõnagi,sest suuremad tootjad väidavad kohvipaksu  pealt ,et puudub vajadus.
 Tootjarühma tunnustamise ja toetuse taotlemiseni jõudmiseks tuleb teha parasjagu ettevalmistusi.Alla 5 mesiniku pole midagi teha peale arutlemise.
Arutelu lõppeb sellega,et kuskilt ujuvad välja isehakanud doktorid,kes soovitavad vastavat särki ja peaksin võtma mingisuguseid rohtusid.Selline arutelu suund teenib kokkuostjate huve ,kes soovivad mesindussaadused soodsalt saada oma käsutusse.
 Kui Koerus õnnestuks käivitada sellesuunaline arutelu,siis oleks suvepäevadel jumet.Avaldage arvamust.

       Mart Rannu

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mesindus toodete tootjarühma ...

Selleks aastaks on tunnustuse taotlrmisega asjad ühel pool,seda ei ole ja ilmselt mesinikele teda ei tule.Lõplik tõde ja avalikustamine tuleb 40 päeva pärast.Jutuka mesinikest toetuskõlbulikku  tootjarühma kokku ei pane.Ei jätku ettevõtjaid ja ilmselt ka mesindussaadusi.
  6000 mesinikku oma organiseeritud üritustel selle teemani ei jõua.Teema on välja puksitud,programmist,EML loengutest,Olustvere õppekavast ja mesinike omavahelistest aruteludest.Kardan ,et sama saab toimuma ka arengukavas.kuidas inspireerida huvilisi ettevõtluses osalema.Professorid,arstid,ametnikud ja teised enamvähem järjel olevad taavad oma väikest musta otsa ning naudivad suminat.Järjel mitteolijad maadlevad tühja kõhu ja kohustusliku sotsmaksuga.
 Toetus on üsna kopsakas,kuid mesinik ise ei saa sellest sentigi,kuid avaneb võimalus hoida kokku realiseerimis ja mesindamise kulusid.Arvan ,et moodustatud tootmisühistu eesmärgiks peaks olema mee müük turu hinnaga (7€ kg).Seda peab tegema ühistu meeskond.Alustuseks on vaja juhti ,raamatupidajat ja autojuht-müügimeest ja nõuetele vastavaid mesinikke. Jätkub ...
  Palgalised töökohad tuleks täita avaliku konkursiga nagu on leitud Marianne  ja Aivar.Kas see meeskond ünnestub panna tööle eesmärgi nimel  saada ettenähtud aastane müügitulu,teab ainult ...Ettenähtud nõuete mittetäitmisel jääb saamata ja realiseerimata lubatud toetus.Toetus hakkab paistma kui on tehtud kulutusi,kuid alustamisel sellised vahendid puuduvad.
Vahendid ehk alustamis raha tuleb leida.Kellelt ja millistel tingimustel on üsnagi määrav.Lahenduse andmis teed  otsustsb tootjarühm.
   Paistab kõige raskem on mesinike koondamine tootjarühma ehk tootmisühistu moodustamine.Jätkub ...
     Mart Rannu