Hiiumaal on avastatud viis AHM taudikollet!

Pronksmedal (100p.)

Hiiu Leht: Ameerika haudemädanik levib nüüd ka Hiiumaal.

 

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
Kasutaja kammu pilt

Koht

 Kas oleks võimalik avaldada ka koht, kus taud esines? Oli plaan järgmine aasta mõned tarud Hiiumaale viia. Hiiumaa on siiski piisavalt suur.

Pronksmedal (100p.)

Koht*

Täpsustavat infot peaksid küsima Hiiumaa volitatud veterinaararstilt Ly Koklalt, kes on ka artikli autor. Tema kontaktandmed leiad volitatud veterinaararstide nimestikust.

Pronksmedal (100p.)

AHM

Mesilashaiguste spetsialisti AR ettekande põhjal mesinike teabepäeval 20.07.2013 Koerus ei tundunud olukord AHM suhtes eriti katastroofiline olevat.
EML-i kirjast põllumajandusministrile 05.09.2013 selgub aga, et olukord on siiski tõsine: "Seoses Euroopa Liidu meemesilaste tervisealase pilootuuringu läbiviimisega Eestimaa mesilates ajavahemikul september 2012 – juuli 2013 avastati laboratoorsete uuringute tulemusel ameerika haudmemädaniku tekitaja esinemine 18 mesilas.
Suurim haiguskollete arv oli Hiiumaal, kus ameerika haudmemädanik esines 7 mesilas. Teiste maakondade osas leiti ameerika haudmemädaniku koldeid Valgamaal 4 mesilas, Tartumaal 3 mesilas, Järvamaal 2 mesilas ja Põlvamaal ning Saaremaal kummaski 1 mesilas. ... Samas EML poolt läbiviidud seireprogrammi tulemusel leiti ka 20% uuritud meeproovidest ameerika haudmemädaniku eoseid, mis näitab tõusvat trendi haigustekitaja leviku osas mesilates."

Pronksmedal (100p.)

Puudus on mesindust tundvatest vetarstidest

ERR uudised: Eestis on vajaka mesindust tundvatest veterinaaridest.

Põllumajandusministri suhtumist mesindusse on hästi kirjeldanud MR FB-s: 7.septembril Karksi-Nuia Meefestivalil toimus tunniajaline kohtumine mesinike ja põllumajandusministri vahel. Kahjuks konkreetseid vastuseid ministrilt mesinikud oma küsimustele ei saanud. Kui minister paljudes küsimustes vastas, et ollakse teel lahendamise poole, siis kui üks mesinik küsis: "härra minister, te räägite aastaid teel olemisest, aga öelge palun, millal kohale jõutakse?" (tsitaat ei ole sõnasõnaline) konkreetset vastust loomulikult ka sellele küsimusele ei saanud olla.

Pronksmedal (100p.)

Tv3 Hiiumaalt

Tv3 uudistenupp haiguskoldest koos kommentaaridega  http://www.tv3play.ee/play/321256/

Mis sealt tegelikult leiti?

Kas peredest leiti haigustekitajat (mis pole ülearu haruldane) või olid kliinilised nähud ka?

katastroofieelne olukord mesilates


vastu talve enam haigeid mesilasperesid päästa pole vôimalik
mesindusprogrammi rahade eest on ravitud ilmselt pôhiliselt sihvkat ja trihhomomonoosi
Pôllumajandusministeerium on pikal ja igavikulisel teel punatähtede poole nagu Trooja sôdalase vari
Kas oleks aeg meeleavaldusex Toompeal ja rünnata ministeeriumi?
Eestimaa Mesinduse Päästekomitee

Heil Hitler