Tallinna Mesinike Ühistu õppe- ja teabepäev

Eesti Mesinike Liidu liigePronksmedal (100p.)
14.01.2014 17:30

Koguneme Tallinnas Ehitajate tee 5 VII-315.
Mati Haabel selgitab emaeraldusvõre kasutamise põhimõtteid lamavtarus, analüüsib
selle metoodika eeliseid, puudusi ja kaasnevat kärjemajandust.
Täpsem info: Uku Pihlak, tel. 5052736.

Õppepäev toimub mesindusprogrammi raames ja on kõigle soovijaile tasuta

Seda kannet ei ole veel hinnatud

Kommentaarid

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Võrega,võreta ...

Õppepäeval kuulmispuudega osaleda on paras vaev.midagi kuulsin ja nägin.Võrega mesindamise vajalikuses eriliust kinnitust ei saanud.Jätkan oma korpustarudes ilma võredeta.Emalahutusvõre kasutan ainult eriolukorras. Saagikuse suurendamisse ja mee kättesaadavuse parandamisse eriti ei usu.
 Kohal oli suurem mesinik oma hukkunud mesilaspere langetise proovide ,päeviku kannete väljavõtte ja luubiga.Ei midagi erilist,kui poleks selgunud,et ta on oblika tilgutaja. Päevik näitas .et tilgutati septembri keskel,minuarust siis, kui
peres oli juba hukkumis komplektsus.Sain aru,et ravi või tõrjet
oli tehtud ka kevadel.Huvitav mis läks nihu.
  Õhk oli paks ümarlaual osavõtjatest ja käis mingisugune tagatoa tegevus,ilmselt ,ministeeriumi tulevase ümarlaua teemal.
       Mikroe... Mart

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Ümarlaud on toimunud ...

Arutatut ei  hakka siin enne ametlikku avaldamist,mida lubati teha kiiresti.Selge on see ,et tarutoetuse idee idaneb.Maksimum summa 15000 € kolme aasta peale.Saajateks ettevõtjad.Muud jutud ootavad arendamist.
       Mikroe...Mart
    Ümarlauad jätkuvad

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

tagatoa tegevus..... ümarlaua teemal.

 1. Taimekaitsetööd ja mesilaste kaitse.
 2. Mesilaste registreerimine põllumajandusloomade registris
 3. Toetus mesindussektoris (Euroopa Komisjoni vähese tähtsusega abi, (EL) nr. 1408/2013). 
 • Need on teemad 22.01 .2014. Kuna LOOTUS sureb viimasena ning 4.11. 2013 ei suudetud 2 tunni jooksul mesinike poolseid - kiireid vajadusi esitada... SIIS SURUSIN NEED - KÕIGE KIIREMAD A5 FORMAATI:
 • P { margin-bottom: 0.21cm; }

  Eestimaa Mesinike
  kiired vajadused 2014.a


 • Lõpetada koheselt agromürkide
  kasutamine päevasel ajal – ainukese riigina E Liidus.

 • Võtta koheselt riigi palgale 3
  mesindusala vetarsti – kaks pidevalt tööl – kolmas
  asendajaks..... Kogu Eestimaa ~ 6000 mesiniku abistamiseks, mitte
  karistamiseks - Mesilasperede haigestumisel ja hukkumisel abi
  osutamiseks! Nagu on teistes riikides! Minister ootas nimesid!

 • Määrata tarutoetus – alates
  esimesest mesilasperest! Austusest inimeste vastu, kes suudavad
  tegeleda kogu loodusele sedavõrd VAJALIKU tegevusega!

 • Mahemesinduses anda võimalus
  mahemesilasperede „mahakandmiseks“ ka metsamaale ( kohustus
  omada 0,1 ha maad ühe mesilaspere kohta)! Metsamaal on tunduvalt
  parem korje, kui kõrreliste kamaral PR või LR. (püsirohumaad –
  looduslikud rohumaad)

 • Muuta haljasväetiste sissekünni
  seadust : Võimaldada õistaimedel õitseda vähemalt 1 nädal enne
  sissekünni kohustust!

 • Lõpetada koheselt mesinike
  diskrimineerimine kogu maailma ees 15 mesilasperest algava
  teavitamise ja ruumide tunnustamise kohustusega. See kohustus saab
  tekkita mitme tonni mee tootjate, või pakendajate kohta.

 • Uuest: õitsvate põlluribade
  toetamisest eemaldada rüps – ja raps!

 • Uue : Loomade heaolu meetme alt –
  toetada rändmesindust – mesilasperede vedu eemale
  tavapõllumajandusest, jm. agromürkide kasutajatest (maanteed –
  raudteed) eemale!

 • Koheselt koolitada välja vähemalt
  30 mesindusala konsulenti.

 • Tilk tõrva, rikkus kogu riigi
  meepoti ( 14 mesilaspere Maaülikooli uurimus ~ 60 kuni 70 tuhande
  mesilaspere kohta meedias)! Lõpuks võiks valmida ka positiivne
  meereklaam! E Liidu ühe hõredamini asustatud, metsase Eestimaa :
  rabade ja raiesmike korjealadega MEE kohta.

Need kiired vajadused sisaldavad ju ka vastuseid 22.01 Ümarlaua teemadele! Register läheb kohe käima, kui tuleb tarutoetus. Küsisin kord ministrilt, mingil kohtumisel, et kas mõni register on ilma toetuseta käivitunud! Ta vastas, et näiteks autoregister! Kuid autoregistrist ei saja sulle ametnikke ja inspektoreid 5 kontroll- ametist aega viitma - ega tungi sinu "riiki.....

Samuti, mida on agromürkide osas jahuda????

Põltsamaal, ütles.. üks kõigile tuntud mesinik hästi!
Et, EML pole mesinike jaoks midagi küsinudki: Et tema kolmest tütrest viimane küsib seni kuni saab!
Olen temaga tuhandest päri!

  Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
  Kasutaja metsamesinik pilt

  Ikka see 15 peret...

  Pole olemas sellist nõuet, nagu mesindusruumide tunnustamine alates 15 perest!
  Mahemesinduse lahtisidumist pindalast toetan kahe käega.

  Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

  Mesindusruum ja koolitused

  Sellest hetkest alates, kui tuli mahemesinduse toetus - soovivad PM ameti mahekontrollid lisaks korjemaa jm. ülevaatamisele ka tunnustada Sinu mesindusruume, peaaegu, et olenemata perede arvust!... samuti ruttab nendega tutvuma PRIA - registri alusel VTA inspektor - valikuliselt!

  Kuid soovisin põhjendada Vetarstide ammust vajadust . NAGU ON TEISTES RIIKIDES. Üle kümne aasta tagasi - kui saime talvekahjude hüvitamise toetust - mesilasperede hukkumisel vetarsti akti alusel! siis oli juttu näit. Rapla Vetametiga, et mõni tohter võiks mesilaspereid abistada... mille peale sain pahandamise osaliseks - lühidalt: nähakse ainult lehmasaba - nagu Ilme Nõmmisto kord tabavalt ütles... ning kuigipalju on Vetametil ka õigus... me ei lähe ju hambaarstile kurtma, et me viletsasti näeme... või kirurgi juurde rääkima, et laps jäi kodus haigeks!
  Sama on veterinaarias - ning mesindus on ikka sedavõrd spetsiifiline, et 100 vetarsti - mõne loenguga selle rea peale koolitada , nagu EML hetkel soovib...on helesinine lootus ja läbikäidud etapp!
  Kui Hendrik Hansen siin meslashaigustest loenguid pidas tehti ju ka vetarstidele eraldi päev. Oleme teinud bioloogia õpetajatele - läbi keskkonna ameti - mesindusalase õppepäeva Raplas - lektor oli A. Sildnik - väga heade õppematerjalidega! Kõik maakonna bioloogia õpetajad said isiklikud kutsed - kohale tuli 2 ja põhikuulajad olid mesinikud! Samuti sai apiteraapia õppepäevadele eraldi kutsutud med-töötajaid! Raplas olid lektorid Helju Vilomaine, Helgi Lilleste, Enn Lõuk jt. asjatundjad... kohale tuli üks mittemesinikust arst ning paar medõde. Tartu sama tasemega loengule tulid paar arstiteaduskonna tudengit... olgugi, et Ülikooli oli saadetud eraldi kuulutused - kutsed! Põhikuulajad ikka mesinikud - Rapla päeval oli üle 150 osaleja tookord...
  NII, ET LOODAN KOGU HINGEST   ... et lõpuks, kasvõi suvise AHM puhangu valguses või veel olulisem VIIMASTE AASTATE ÄÄRMISELT SUURE HULGA MESILASPEREDE HUKKUMISE UURIMISEKS/ MESINIKE ABISTAMISEKS... võetakse  KIIRESTI riigi palgale kogenud mesinduse spetsialistid - VETARSTID !

  Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
  Kasutaja metsamesinik pilt

  Ei leia...

  Mida tähendab peaaegu olenemata perede arvust? Ametniku suva?
  No ei leia ma nõuet 15 pere puhul mahemesinduslike ruumide tunnustamise kohta, mitte ei leia.
  Lõik trükisest "Mahepõllumajanduse nõuete selgitus tootjale 2013"
  Nõuete­ kohasus:
  Ettevõttes, kus tegeldakse mahepõllumajandusliku mesindusega, peavad mesilasperelt pärit saaduste tootmiseks, esmatöötlemiseks (pakendamiseks) ja ladustamiseks kasutatavad hooned ja rajatised olema eristatavad ettevõttest, kus ei tegelda mahepõllumajandusliku mesindusega. Erilise hoolega tagatakse mesindussaaduste nõuetekohane vurritamine, töötlemine ja hoiustamine. Kõik kõnealuste nõuete täitmiseks võetavad meetmed kantakse registrisse.
  Kontrollitav objekt:
  Ettevõttes, kus tegeletakse nii mahe- kui ka mittemahepõllumajandusliku mesindusega, kontrollitakse esmatöötlemiseks ja ladustamiseks kasutatavate hoonete ja rajatiste asukohta visuaalsel

  Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

  Aimari unistus rapsipõllu rikkalikust meesaagist!

  Ehk eilse mesinike  JUTUTOA ainetel!
  Täna on siis seeee päev, kui on võimalik midagi liigutada/PAIKA LOKSUTADA.... KUI SEAL SELTSKONNA HULGAS ON KEEGI, KES SEDA SOOVIB TEHA! Loodame!
  Panin Aimari nime pealkirja sisse, et tema helesinist lootust veidi jahutada! Võib olla siis ta ei täna ----  täna rapsikasvatajaid PM ministeeriumis - mesinike poolt, suurte saakide tekitajatena!

  Minu ~5 kliendi rapsikorje kogemus - mu oma silma all - on selline. 150 ha rapsipõllu ( kolm põllumeest - kaks neist ise väikemesinikud)) keskele toodud paviljon ~28 mesilasperega , korjas keskmiselt 12 kg - pere kohta! Peredesse oleks mahtunud ka keskmiselt 60 kg - kuid korjsid 12 kg keskmiselt. Selles piirkonnas, erinevates külades,  oli ligi 100 mesilasperet - koos kohale veetud paviljoniga kokku 150 ha rapsipõldude ümber... ehk need 150 ha jäid ~100 mesilaspere lennuraadiusesse! Seda on korduvalt täheldatud, et mingeid võimsaid saake rüps - raps ei anna... ainult, et mesinik peab igaks juhuks kähku mee välja vurritama - lisa töö ju..
  Pigem võidab sealt rapsikasvataja - tuumakama saagi arvelt! Kuna samal ajal on ka loodusest hää korje... siis põllu ümber olevatel mesinikel oli korje parem, kui paviljoni mesinikul - kes paviljoni Lääne - Virust , Kehtna küljealla vedas!.... võib olla oli kohalikel veidi parem korje rapsi õitsemise perioodil ka mesilasperede hajutatuse ja  stabiilse asukoha tõttu.. või rikkaliku looduskorje läheduse tõttu!
  Minul omal on küll üks mesilagrupp (5 peret) hukkunud  ~70 ha põllu sügisese põldsinepi õitsemise tõttu.. mahe põllul üritati galeegast lahti saada ... selle tõttu kolletas põld külmadeni välja! Kevadel olid tarud täis kristaliseerunud meeplaate!

  P. s.
  Olen mahemesindust teinud - jälginud - maheda algusest peale! Kui korjepiirkond on mahe ning tarudes ei kasutata pestitsiide... siis on kogu mesindus, iga ühe mesindus ju mahe... olenemata, kas oled hetkel vormistatud - või mitte!

  Metsamesinikule vastus tema enda tekstist!
  Ettevõttes, kus tegeletakse nii mahe- kui ka mittemahepõllumajandusliku
  mesindusega, kontrollitakse esmatöötlemiseks ja ladustamiseks
  kasutatavate hoonete ja rajatiste asukohta visuaalselt!
  Siia võiks lisada, et mitte väljastpoolt - vaid sisse tullakse ikka ka!

  Parimat!


  Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
  Kasutaja metsamesinik pilt

  Vastuväide

  See hoonete ja rajatiste asukoha visuaalne kontrollimine on küsitav lugu küll. Miks selline sõnastus, kas kasutatakse satelliite?  Laughing out loud
  Ja kui tullaksegi sisse, mis siis? See ei tähenda kuidagimoodi tunnustamise nõuet. Mul käidi ka sees, vaatas ringi, konstanteeris "aa-hahh" ja läks välja tagasi. Ikka tunnustamata Tongue

  Kui kümme-viisteist aastat tagasi paaril korral rapsikorjet proovisin, olid saagid väga tugevad. Taru ette minna ei võinud, mesilased oleks mesiniku pikali lennanud. Ilmselt kasutatakse praegusel ajal sagedamini repellentidega vürtsitatud pestitsiide, seepärast on ka mitmetelt mesinikelt kuulda, et kuigi suur põld käe-jala juures, siis mesilasi õite peal minimaalselt.

  Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

  Mahekontroll

  ise nimetab seda tunnustamiseks - ruumidega seestpoolt tutvumist - see kohustus tuli neile viimase maheseadusega ... ning nad võtavad seda tõsiselt!

  Seaduste sõnastustes on kogu aeg palju naljakat - kasvõi see mahepõllumajanduslik vaha - kui vaha sealt mahepõllumajandusest tuleb, siis milleks mesilased! jne. jne. jne.....

  Pronksmedal (100p.)

  Vist...

  ülemöödunud aastal VET ameti kontrolliga juttu ajades ütles: Viljandimaalt PRIA-s arvel 135 mesinikku ja tema tahab läbi käia kõik kellel üle 5-e pere kirjas. Ma ei tea kas oli omaalgatus või käsk kõrgemalt.
  Tänavune kontroll oli veidi leebem kohapeal aga eelnevalt aega kokku leppides küll üsna jäik. Leppis , et mu tervisetõendi aegumiseni jäi 1-2 nädalat ja kaevuvee proov oli sellel aastal tegemata kuid kuupäev ka veel kehtis
  Ja tänavu lisaks VET ametile käis veel valla vet arst. Kuna ta tuli hiljem siis torkasin ette eelmise ametniku akti ning saime 10-15 minutiga hakkama.