Varroalestade arvukuse diagnostiline hindamine tarulangetises

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Lepingu PR-3-2.2-14 täitmisel varroatoosi test- ja välitööde käigus
varroalestade arvukuse diagnostiline hindamine tarulangetises
mesilastarude võrkpõhjade abil

Tööde teostaja: Aimar Lauge

Testmesila asukoht: Saare mk., Muhu vald, Viira küla
Test- javälitööde periood: 16.05.2007 – 20.08.2007.a.

Tabel - Langetises loendatud varroalestade arv vaatluste ajal.

LisaSuurus
Aimar_Lauge_varroatoosi_diagnostika_2007_Muhumaal.pdf25.81 KB
Seda kannet ei ole veel hinnatud