Suviseid töid mesilas - juuni

Aasta mesinik
Kasutaja Antu Rohtla pilt

Juunis jätkub pesade laiendamine. Erilist tähelepanu tuleb pöörata sülemlemismeeleolu tekkimisele, sest juunikuus kaldub tavaliselt sülemlemisele kõige enam peresid. Juunikuus tuleb lamavtarudes peale asetada magasinid ja korpustarudele lisada korpus(eid), et täielikumalt ära kasutada saabuvat peakorjeaega. Juunikuu on mesinikul väga töörohke kuu, millest võib sõltuda kogu jooksva aasta ja järgmise aasta tulem. Juunikuu on ka emade vahetamiseks kõige soodsam kuu.

Meetodeid emade vahetamiseks on mitmeid, kuid nende mõju perede arengule ja töövõimele on erinev. Ema kaotus on mesilasperele suur löök, sest emast sõltub nii pere edasine areng kui ka pere ellujäämine üldse.Mesilasperedes võime emasid vahetada järgmiste võtetega:

  • võtta ära vana ema ja lasta mesilastel ise kasvatada aseema,
  • asendada vana ema küpse kaanetatud emakupuga,
  • asendada vana ema noore, viljastamata emaga,
  • asendada vana ema noore, viljastatud emaga.

Ükskõik, millist võtet me kasutame, tekib peres ema vahetamisel tahtmatult mõneks ajaks ematus. Mesilaspere ematuse võime tinglikult jagada neljaks perioodiks:

Esimene periood kestab ema äravõtmisest (hukkumisest , kaotsiminekust) kuni emakuppude ehitamise alguseni. See periood on võrdlemisi lühike ja kestab 1-3 tundi (mõnikord ka mõnevõrra kauem). Kui mesilased on juba alustanud aseemakuppude ehitamist, ei taha nad enam uut antavat ema vastu võtta. Kõige raskem on sellisel juhul anda viljastamata ema. Üldiselt tuleks vältida peale vana ema pesast eemaldamist kohe uue ema andmist. Optimaalne vaheaeg oleks umbes üks tund. Üle kolme tunni on ka riskantne viivitada. Isegi küpset emakuppu ei ole soovitatav anda enne poole tunni möödumist. Katsed on näidanud, et kohesel ema asendamisel küpse emakupuga (emakupp antakse enne 30 min. möödumist), näritakse see 2-l juhul 10-st maha. Kui aga ei taheta peret mitu korda häirida võib peale ema eemaldamist kaanetatud emakupu anda mõnele äärmisele pesaraamile(servast esimesele või teisele).

Viljastatud ema asendamisel viljastamata emaga, paigutatakse äravõetud ema puuri ja jäetakse koos puuriga mõneks tunniks peresse, seejärel asendatakse äravõetud ema puuris noore viljastamata emaga ja antakse sama puuriga peresse. Enamikel juhtudel õnnestub sellisel moel mesilased "ära petta". Kõige kindlam on muidugi asendada vana ema noore viljastatud emaga. Ka sellisel juhul oleks otstarbekas uue ema andmisega viivitada pool kuni üks tund.

Teine periood algab aseemakuppude ehitamisega ja lõpeb, kui noor ema koorub. See periood kestab tavaliselt 9-12 päeva. Sel perioodil kärgede ehitus lakkab. Mõne päeva pärast lakkab ka õietolmu pessa toomine. Väheneb ka nektari tarru toomine.

Kolmas periood algab noore ema koorumisega ja lõpeb, kui ema hakkab munema. See periood võib kesta 7-18 päeva. Sel perioodil töötab pere loiult ja tarrutoodud nektari kogus moodustab 45-90% sellest, mida toovad tarru emadega pered. Huvitav on siinjuures märkida, et tarru toodud nektari koguse järgi võib kaudselt prognoosida ka noore ema tulevast väärtust. Tähelepanekud on näidanud, et potentsiaalselt heade viljastamata emadega pered koguvad rohkem nektarit, kui pered, kus on halvemate omadustega emad. Noorte viljastamata emadega pered on rahutud ja neid ei ole tarvis ilma mõjuva põhjuseta häirida. Paar päeva enne ema munemahakkamist hakatakse pesas kärgi puhastama ja ka õietolmu tarru tooma.

Neljas periood algab, kui noor ema hakkab munema. Esimestel päevadel muneb ema veel vähe, kuid märgatavalt intensiivistub nektari ja õietolmu tarru toomine. See periood kestab tavaliselt 12-18 päeva ja kui see langeb kokku peakorje perioodiga võib saada väga häid tulemusi. Noore, äsja munemahakanud emaga pere töötab nagu sülem ja võib mõnel päeval tarru tuua kuni 4 korda (180-440%) rohkem nektarit, kui vahetamata emaga pere. Väga intensiivselt ehitatakse kärgi. Pere tegevuse intensiivsus mainitud perioodil sõltub sellest, kui palju oli pesas hauet vana ema eemaldamise hetkel. Kui hauet oli rohkem, kestab pere aktiivne tegevus kauem, ja vastupidi. Kui nüüd püüda järjestada emade vahetamise moodused ja asetada need tinglikult "pingeritta" toodangu järgi, saame järgmise tulemuse:

  • uue ema kasvatamine aseemakupust- pere toodang võrreldes emaga peredega -keskmiselt 76%
  • ema asendamine küpse emakupuga -90-95%
  • viljastatud ema asendamine viljastamata emaga- 110- 115%
  • Vana viljastatud ema asendamine noore viljastatud emaga- 143-157%

Märkusena olgu öeldud, et kõik see kehtib ainult siis, kui noor ema hakkab munema peakorje algul. Hilisema emadevahetuse puhul on tulemused tunduvalt tagasihoidlikumad. Selline emadevahetuse süsteem eeldab hästi varase emadekasvatamise algust, ehk teisisõnu emadekasvatusega tuleb alustada siis, kui võilill hakkab õitsema. On otse loomulik, et kõikides peredes ei jõua me enne peakorje algust emasid vahetada, mistõttu sülemlemise ja sülemite äralennu vältimiseks tuleb kasutada ka teisi meetodeid.

Kõne alla tuleb emade isoleerimine mõneks ajaks (tavaliselt 3-4 nädalaks). Ka emade isoleerimise puhul on erinevate meetodite puhul tulemused erinevad. Ema isoleerimisel emapuuriga väheneb meetoodang keskmiselt 5-10%. Siinjuures tuleb veel meeles pidada seda, et peale puurist vabastamist vahetavad mesilased ise puuris olnud emadest 40-60% välja. Kui ema isoleerida bioloogilise vahelaua abil taru taskuossa ühele- kahele raamile suureneb meetoodang 8-12%.Ema isoleerimisel taru taskuossa 3-5-le raamile võib anda kuni 30% enamtoodangut. Bioloogilise vahelaua (emaeraldusvõre) asemel võib edukalt kasutada ka ema isoleerimist kärjepõhja abil. Meetod seisneb selles, et ema eraldatakse taru taskuossa 3-5-le raamile ning taskuosa ja pesa vahele paigutatakse vähemalt 3-4 kärjepõhjaga raami.

Korpustarudes isoleeritakse ema ühte korpusse, kuhu ta jääb kogu korjeperioodiks. Madalaraamiliste tarude (Langstroth) puhul on soovitatav, et pesakorpus ei oleks kõige alumine, vaid, et selle all paikneks veel üks korpus.

Meekorpuses(magasinis) on soovitatav kasutada heledamaid kärgi, sest nendest saame ilusama, heledama ja sädeleva lauamee. Heledate kärgede kasutamisel on miinuseks nende väiksem vastupidavus kärgede eelsoojendamisel ja vurritamisel.

Soodsate ilmastikutingimuste korral võib juba juunikuu lõpus eemaldada meekorpusest või magasinist kärjed, mis on üle ½ kaanetatud. Nendest saame eriti väärtusliku tervisemee, sest suve esimesel poolel kogutud mesi sisaldab tunduvalt rohkem õietolmu, kui suve teisel poolel kogutud mesi ja on seetõttu väärtuslikum. Hoiduda tuleks aga kindlasti liiga varasest (kui mesi ei ole veel küps) meevõtmisest.

Keskmine: 4.7 (13 häält)