EML üksikliikme aastamaks 2011. aastal

Eesti Mesinike Liidu liigePronksmedal (100p.)

Mesinike sügispäevadel Jänedal 20.–21. novembril 2010 võeti vastu otsus, et EML üksikliikme 2011. a maks koosneb, nagu varemgi, kahest osast: alusosa 15 € ja mesilasperede arvust sõltuv täiendosa – 0,65 € mesilaspere kohta.

Kuna oma mesilasperede arvu teab iga mesinik, siis oma liikmemaksu suuruse saab ta ise välja arvutada.

Liikmemaksu võib tasuda maksekorraldusega, KUID SELGITUSES tuleb kindlasti märkida "LIIKMEMAKS 2011" ja kelle eest tasutud.

Eesti Mesinike Liidu pangakonto nr on 10002021522005, kood 401, SEB pank.

NB!
Kõigile, kes on juba tasunud 2011.a liikmemaksu või teevad seda veel 2010. aasta detsembrikuus, kehtib sooduspakkumine s.o liikmemaksu põhiosa 200 kr ja lisa 10 kr/pere, nii nagu see oli 2010. aastal.

Eesti Mesinike Liidu liikmeks astumise avaldus on võimalik täita mesindus.ee kaudu.

Lisateave telefonil 5052736, ja e-postil eml.office@mesi.ee

NB! Eesti Mesinike Liidu liikmetele on raamatu "Praktiline mesindus" hind 400 krooni.