Suviseid töid mesilas - august

Aasta mesinik
Kasutaja Antu Rohtla pilt

Augustis jätkub meevõtmine, sest mitte alati ei õnnestu kogu saagi kättesaamine ühe korraga. Samuti võib juulikuu lõpus ja ka augustis veel saada lehemett, mis on ilmtingimata vaja pesast enne mesilaste talvepesa korraldamist välja võtta. Problemaatilised on ka vähese meega või korje lõpul kaanetamata jäänud kärjed.

Vähese meega kärjed kaanetatakse lahti, piserdatakse üle sooja (leige) veega ja asetatakse vahelaua taha, kust mesilased need tühjaks kannavad. Sama moodi toimitakse ka kaanetamata meekärgedega. Augustis algab ka pesade koondamine. Kui ema oli peakorje ajaks paigutatud isolaatorisse (isoleeritud taru taskuossa), siis pesa koondamisel ja tumedate kärgede väljavahetamisel probleeme ei teki. Kui aga nimetatud võtet ei kasutatud, siis tuleb esmajoones tumedad talvepesaks kõlbmatud kärjed paigutada pesa ääre poole, et neid oleks peale noorte mesilaste koorumist võimalik pesast eemaldada. Heledamad haudmekärjed (milles on üles kasvatatud vähemalt kaks põlvkonda mesilasi) koondatakse pesa keskele, et neist hiljem moodustada talvepesa. Siin võib tekitada mõnikord probleeme mesilaste rohkus, kes peale pesade koondamist kobarduvad taru esiküljele või lennulaua alla. Tegemist on sellega, et vanad lennumesilased, kes ei ole veel välja langenud tekitavad näiliselt mesilaste ülekülluse, kuid mõne aja möödudes olukord normaliseerub.

Augustis tuleb jälgida eriti tähelepanelikult mesilaspere tervislikku seisundit, sest meekorje ajal ei saa tavaliselt keemiliste vahenditega ravida ei haigusi, ega tõrjuda parasiite.

Pesast väljavõetud kärjed tuleb sorteerida ja paigutada eraldi tumedad, sulatamisele minevad kärjed, vähese meega kärjed, suiraga kärjed ja pooleldi ülesehitamata kärjed. Eriti hoolikas tuleb olla sulatamisele minevate kärgedega, millest mesi on äsja välja vurritatud. Kui need paigutada tihedalt külg-külje kõrvale või veelgi hullem, laduda lapiti üksteise peale virna, siis leiame juba septembris sealt vahakoi kasvanduse. Ebameeldivuste vältimiseks võib väiksemates mesilates väljavurritatud kärjed anda mesilastele puhastamiseks, kuid seda tuleb teha tarusiseselt. Väljavurritatud ja mesilastele puhastamiseks antud kärgi ei tohi mitte mingil juhul paigutada mesilasse mõne põõsa alla lahtiselt, sest sellega kutsume esile massilise röövimise mesilas, mis omakorda võib lõppeda isegi mõne pere hävinguga.

Kui ei ole võimalik lasta mesilastel kärgi puhastada, tuleb püüda kärjed paigutada kastidesse, mitte väiksemate vahedega, kui tarus ja kasutada vahakoi eemalepeletamiseks mõnda koile ebameeldivat keemilist vahendit, näiteks 80%-list äädikat. Kärjekasti paigutatud kange äädikaga niisutatud tampoon või salvrätik, peletab koid eemale, eriti siis, kui veel kastid katta polüetüleenkilega . Ületalve säilitatavad kärjed paigutatakse samuti kappidesse või kastidesse ikka samasuguse vahega nagu nad olid tarus, kuid enne hoiule panekut on otstarbekas raamiliistud puhastada taruvaigust ja vahast. Suirakärjed tuleb üle puistata tuhksuhkruga , et vältida hallituse teket. Töö on tulemuslikum, kui tuhksuhkru puistamiseks kasutada peent (1x1 mm silmaga) sõela. Vahakoi tõrjeks tuleb samuti kasutada kanget äädikat. Kappides kärgede säilitamisel on koide tõrjumiseks üsna tõhusaks vahendiks ka tõmbetuul, mida koid ei näi armastavat.

Augustis, kui korje on praktiliselt lõppenud, kipuvad mesilased üksteist röövima. Kui mõni pere on nõrgem,võib see hõlpsasti langeda röövimise ohvriks. Selle vältimiseks tuleb tarude lennuavad kitsendada, arvestusega 1cm iga pesas oleva kärje kohta. Mõnikord ei aita sellestki ja kui röövimine muutub massiliseks, tuleb röövitava taru lennuava sulgeda ja taru viia pimedasse ja jahedasse ruumi. Selle puudusel piisab ka sellest, kui taru viia 40-50 meetrit eemale varjulisse kohta. Tagatud peab olema pesa ventilatsioon. Õhtu saabumisel ja lendluse lakkamisel tuleb taru oma kohale tagasi paigutada ja lennuava avada. Järgmisel hommikul, enne lendluse algust tuleb uuesti taru lennuava sulgeda ja taru viia oma alalisest asukohast eemale. Paari päeva pärast võib taru oma kohale tagasi paigutada, lennuava avada ainult minimaalselt ( läbi pääseb korraga ainult 1-2 mesilast) ja jälgida, kas vargad pöörduvad uuesti tagasi. Kui taru lennuava ümber hakkavad tiirutama väljasirutatud tagajalgadega mesilased, kes kohe ei lasku lennulauale, on tõenäoliselt tegemist varastega, kes üritavad tarru pääseda. Nende eemalepeletamiseks võib kasutada selleks spetsiaalselt valmistatud vahendit, mida müüakse mesinduskauplustes. Massilise ründe korral tuleb eespoolkirjeldatud menetlust korrata ja taru oma asukohalt ära viia.

Augusti lõpuks peab pesa olema enam-vähem koondatud ja võib alustada söötmisega. Meeldetuletuseks niipalju, et juurdeantavat sööta tuleb arvestada suhkruna, mitte siirupina!

Keskmine: 5 (7 häält)