Sügistöid mesilas - september

Aasta mesinik
Kasutaja Antu Rohtla pilt

Septembris jätkub mesilasperede söötmine ja vajadusel ka talvepesade koondamine. Talvepesade korrastamisel tuleb jälgida hoolikalt eriti seda, kus paiknevad viimased haudmekärjed. On tõenäone, et seal kus oli viimane haue, moodustub ka talikobar.

Määravaks võib olla veel lennuava asukoht, sest tavaliselt tekib talvekobar enam-vähem lennuava kohale, kus on rohkem õhku. Talvepesade korrastamisel ja mesilaste täiendussöötmisel oleks otstarbekas jälgida seda, et talvesöödaks jäetud naturaalse meega kärjed asetseksid rohkem pesa ääre pool ja suhkrusöödaga kärjed enam pesa keskel.

Selline sööda paigutus on põhjendatud sellega, et suhkrusööt, mis jääb enam pesa keskele, jätab vähem seedejätteid, mistõttu mesilased on talve harjal (jaanuaris-veebruaris) rahulikumad, seevastu kevadepoole, kui algab haudme üleskasvatamine on vajalik täisväärtuslik sööt ( mesi, mis sisaldab teatud koguses ka õietolmu).

Pikaajalised kogemused on näidanud, et pere areneb kevadel jõudsalt ja annab korraliku saagi, kui talvesõõda kogusest on umbes pool naturaalne mesi ja teine pool suhkrusööt. On otstarbekohane lõpetada mesilaste täiendussöötmine septembri esimesel dekaadil, halvemal juhul septembrikuu keskpaigaks. Probleemiks on muidugi nende perede söötmine, kes olid kanarbikukorjel. Nende perede hilise söötmise vältimiseks , võib tugevamini sööta teisi peresid ja sealt võtta vajadusel mõned söödakärjed.

Septembris, kui peredes on juba vähe hauet tuleb kontrollida ka haudme nakatumist varroalestaga. Selleks tuleb mõne haudmekärje alumisest osast kärjekahvliga lahti kaanetada 10-20 haudmekannu ja teha selle põhjal kindlaks varroalesta olemasolu. (vaadata tuleb ka kärjekannu põhja, kust me vastsed eemaldasime!) Lesta esinemise korral tuleb hakata tegema ettevalmistusi nende tõrjeks. Ei ole ülearune meelde tuletada, et parimaid tulemusi lestade tõrjel on saavutatud ikka siis, kui on haudmevaba periood, või on hauet pesas minimaalselt.

Septembris tuleb üle vaadata ka pesa katteks kasutatav soojustusmaterjal, riisuda mesila maaala puhtaks vanast kulust ja puulehtedest, millega väldime hiirte ligimeelitamist. Üle tuleb vaadata ka taru alused ja hiirte rohkuse korral paigutada tarude alla 50 mm diameetriga drenaazitorud, mille sisse on asetatud mürkhõrgutised. Lahtiselt paigutatud mürkhõrgutised on eluohtlikud väiksematele koduloomadele ja lindudele!

Kuu teisel poolel võib veelkord heita pilgu tarudesse, et veenduda vajaliku koguse talvesööda olemasolus ja pesa otstarbekas koondamises. Septembri teisel poolel on veel võimalik vajadusel mõnede söödakärgede ümberpaigutamine, liigsete,mesilastest katmata või täiesti tühjade kärgede eemaldamine jne.

Keskmine: 4.8 (12 häält)