Sügistöid mesilas - oktoober

Aasta mesinik
Kasutaja Antu Rohtla pilt

Oktoobris võib teha varroalesta tõrjet. Nüüd on haue juba (üldjuhtudel) koorunud ja varroalestad kõik hõlpsamini tabatavad. Kuna igal mesinikul on välja kujunenud omad võtted lesta tõrjumisel, piirdume ainult sellega, et kasutada tuleb ainult lubatud tõrjevahendeid ja juhendis ettenähtud hulgas või kontsentratsioonis.

Vahendite muretsemisel tuleb kindlasti pöörata tähelepanu sellele, kui kaua on tootja poolt vahendit lubatud kasutada. Samuti tuleb kinni pidada juhendis ettenähtud kasutustähtaegadest.

Oktoobris tuleb kitsendada tarude lennuavad ja võtta tarvitusele abinõud vältimaks hiirte pääsemist tarru. Pesadele pannakse peale talvekatted. Talvekatteks ei soovitata kasutada vanu riideid, ajalehti ega muud säärast materjali, mis lasevad õhku halvasti läbi.

Lamavtarudes võib külgmati paigutada selliselt, et mati ja vahelaua vahele jääks 2-3 cm ruum. See soodustab õhu liikumist ja seega ka niiskuse eemaldamist pesast. Küljemattide alla taru põhjale asetatakse paar raamivaheliistu ja 2-3 vaheliistu püstiasendis vastu vahelauda, et tagada sealtkaudu õhu liikumine.

Tuletame siinkohal veelkord meelde, et lennuavade kitsendamisel tuleb arvestada sellega, et iga pesas oleva raami kohta on optimaalne jätta lennuava avatuks 0,5-1,0 cm. Meeldetuletuseks veel niipalju, et lennuaugu suurust ei ole otstarbekohane kogu talvitumisperioodi jooksul muuta. Eriti ohtlik on lennuava kitsendamine talvel, kui mesilastel on sügav talverahu. Muutused õhu liikumises võivad mesilaspere talvitumist häirida ja tuua kaasa ebasoovitavaid tagajärgi.

Oktoobris tuleb veelkord üle vaadata ja vajadusel sorteerida pesast väljavõetud kärjed, ning ületalve hoitavatel kärjeraamidel puhastada liistud taruvaigust ja vahast. Alustada võib ka vaha sulatamisega. On soovitatav sulatada eraldi kärjekaanetis, siis heledad, defektidega kärjed ja siis tumedad, mitmeid kordi haudme all olnud kärjed.

Sellise eraldi sulatamise mõte seisneb selles, et tumedad ja pikka aega (kuni 2 aastat) kasutusel olnud kärjed sisaldavad haudmekesti, suira ja ka rohkem taruvaiku, mistõttu neid tuleb mõnevõrra teistmoodi töödelda, kui heledaid kärgi.

Kaanetisevaha eraldi sulatamine on vajalik sellepärast, et üleminekul mahemesindusele on lubatud kaanetisest saadud vaha kasutada mahemesinduses kärjepõhjade valmistamiseks.

Kuigi põhjapanevad leiutised ja avastused mesinduses jäävad suuremas enamuses XIX sajandisse ( raamtaru, mesilaskäik, meevurr, kärjepõhi jne) ei ole tänapäevani suudetud välja töötada head ja efektiivset kärgedest vaha sulatamise moodust, eriti väiksemate mesilate jaoks. Seetõttu on ka vaha sulatamise ja sulatusjärgse töötlemise meetodeid praktiliselt sama palju kui on mesinikke.

Igal mesinikul on oma "parim" moodus vaha sulatamiseks, mistõttu siinkohal ei ole otstarbekohane nendel peatuda. Üks soovitus võiks küll olla kõigile mesinikele - leotage mõned päevad tumedaid kärgi enne sulatamist vihma- või lumevees! Vaha eraldub kergemini ja ka saadud vaha väljanägemine on parem.

Keskmine: 4.8 (10 häält)