Ettevõte

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mesintus ettevõtjaid käis Jäneda talvepäevadel üllatavalt palju ja sisukat juttu mesilastest ning mesilatest igale maitsele.Ettevõtluse raamatupidamine ja toetuste taotlemine tehti väga lühidalt selgeks.Aitäh korraldajatele,liikmemaks on välja teenitud.Üks küsimus jäid esitamata millele sooviksin vastust."Kas olete huvitatud
mesindusalase ettevõtluse toetustest".Kui olete huvitatud siis katsume kuidagi teada anda.
Minu nägemus ettevõtlusest ja nende erinevatest liikidest.
1.Mesinik Tulu ei deklareeri Toetust ei saa
2.Mesinik Tulu deklareerib Toetuse saamine
kahtlane,proovi
3.Mesinik FIE Tulu deklareerib Toetus võimalik
4.Elatustalu mesinik Tulu üle 2000EUR Toetus 1000EUR
( see meede toimib vanadele vormistajatele)
5.Mesinik mikroettevõtja Tulu üle 37552krooni Toetus kuni 1,5mil.
6.Mikrode ühendus Tulu igal taotlejal üle37552 krooni Toetus kuni 4,6mil.
7.Osaühing jne.........
Ärge laske tuvi,alustada võib varblasest (1000 krooni) ilmselt PRIA
taotlust tagasi ei lükka.
Enne tuludeklaratsiooni esitamist mõtle oma tuludele,
Austusega Mart

 

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mikropõllumajandusettevõte

   Mesinike ringkondades ettevõtlusest rääkimine sarnaneb kõnega tühjas kirikus või täis kõrtsis.Huvilised võtke teadmiseks,et"mikroette-

võtluse"teine voor leidis lahenduse.Kõik taotlejad,üle 500 põllumajand-

usettevõtja vahel jaotati ära üle 300 miljonit krooni.Projekti esitasid ka

 umbes 7 mesinikku.Huvitavad olid ühisprojektid.Andmed leiate PRIA

 kodulehelt ,tasub tutvuda,et jõuda oma projekti kaudu "euro" rahani.

 Oma toetuse kättesaamiseks tuleb arve teha tühjaks ja lunida lisa

investorilt.Mesilastelt tahan saada äriplaani järgi vähemalt 700 kg

 mesindussaadusi,kuigi olukord on masendav.

    Austusega Mart,soovides ide idanemist