EML

Eesti Mesinike Liit
Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Valime Aasta Mesiniku 2010

Traditsiooniliselt on mesinike sügispäevade käigus Jänedal novembrikuu lõpupoolel valitud Aasta Mesinik. Kandidaatideks seatakse tavaliselt mesinikke, kes on käesoleval aastal Eesti mesinduse kasuks tubli panuse andnud ja ka praktilises mesinduses edukad olnud.

Ootame ettepanekuid, kes võiks tänavu kandideerida Aasta Mesiniku tiitlile? Kandidaate saab esitada nii kohalike
mesinike seltsi liikmete kui ka laiemalt Eesti mesinike hulgast. Ettepanekud palume saata hiljemalt 18. novembriks
kas kirjalikult EML aadressil või e-posti teel eml.office@mesi.ee või kilk@cc.ttu.ee.

Eesti Mesinike Liidu liigePronksmedal (100p.)

Mesinik nr. 5 (61) Oktoober 2010

 Ilmus Mesinik nr. 5 (61) Oktoober 2010 (pdf). Ajalehe number on avaldatud täismahus.

Sisukord:

Eesti Mesinike Liidu liigePronksmedal (100p.)

Ajaleht Mesinik 5 (61) oktoober 2010

 Ilmus Mesinik nr. 5 (61) oktoober 2010 (pdf). Ajalehe number on avaldatud täismahus.

Eesti Mesinike Liidu liigePronksmedal (100p.)

Mesinik nr. 4 (60) August 2010

 Ilmus Mesinik nr. 4 (60) August 2010 (pdf). Ajalehe number on avaldatud täismahus.

Eesti Mesinike Liidu liigePronksmedal (100p.)

Mesinik nr. 3 (59) Tarude-Eri Juuli 2010

 Ilmus Mesinik nr. 3 (59) Tarude-Eri Juuli 2010 (pdf). Ajalehe number on avaldatud täismahus.

Eesti Mesinike Liidu liigePronksmedal (100p.)

Osale EML arengukava koostamisel!

Uulus toimunud mesinike suvepäevadel lubas Viktor Rõbtšenko meid nõustada EML arengukava koostamisel. Viktor on ettevõtluskonsultant, praegu Hiiumaa Ametikooli majandusainete vanemõpetaja. Tema juhendamisel on koostatud palju arengukavasid. Paljud nooremad samas valdkonnas tegutsejad on palunud teda oma erialaste teadmiste ja kogemustega appi kogutud informatsiooni hulka süstematiseerima ja analüüsima.

Mis on arengukava?

Eesti Mesinike Liidu liigePronksmedal (100p.)

Mesinik nr. 3 (59) Juuni 2010

 Ilmus Mesinik nr. 3 (59) Juuni 2010 (pdf). Ajalehe number on avaldatud täismahus.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

31.07 - Vabariiklik mesinduspäev Pärnumaal Uulus

31.07.2010 10:00

Vabariiklik mesinike suvepäev toimub 31. juulil 2010.a. algusega kell 10:00 Pärnumaal Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses.

Päevakava:
10.00. Avamine, päevakava ja tegevuste tutvustamine.
10.15. Erinevatest mesilastarudest Eesti mesinduses eile ja täna. Antu Rohtla.
11.00. Lamavtarudega mesindamine kevadest sügiseni, sülemlemise vältimine. Vahur Talimaa.
11.30. Korpustarude kasutamise kogemusi. Kunstpered ja paarumispered vaheseintega tarukorpuses. Aimar Lauge.
12.00. Tõuparandustöö uuest tegevuskavast ja selle kasust mesinikele. Aimar Lauge.

EML kadunud?

Tere!

Lugesin põllumajandusministri ja mesinduse esindajate 12.05.2010 kohtumise protokolli: http://www.mesindus.eu/sites/default/files/Protokoll_9_2_2_4_702_2010a.pdf Millegipärast ei ole seda mesindus.ee lehel. Miks? Miks kuulen ja loen ma sellest kohtumisest alles tagantjärgi? Miks ei ole osavõtjate seas EML esindajat? Ju ei ole juhatusele tähtis EML liikmete huvide esindamine ministeeriumis. Mis siis on neile tähtis???
Protokollis on juttu korraldatavast mesindusfoorumist. Kas sellest kuuleme ka tagantjärgi?

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mesindusprogrammi mesindusõppuste kava mais ja juunis 2010.a.

Tallinna Mesinike Seltsi korraldusel toimub 08.06.2010 algusega kell 17.30 praktiline õppepäev Sergei Kozlovi mesilas Harjumaal Habajas. Teemad: Mesilasperede suvise hooldamise võtteid. Mesilasperede paljundamine. Mesila kärjemajandus, vaha sulatamine ja puhastamine. Sergei Kozlov, korraldab Uku Pihlak

Harju Mesinike Selts, Marja 4d, 26.05.2010 algusega kell 17 õppe- ja teabeõhtu teemal: Sülemlemise vältimine, emaeraldusvõre kasutamine. Lektor Endel Kivistik.

Syndicate content